puls architecten


Nieuws

architectuurboek-01

Project Halewijnlaan Linkeroever in Architectuurboek Vlaanderen N°14. "Wanneer attitudes vorm krijgen" - — Beschikbaar via Vai en de lokale boekhandel


Onderwijs

academie_13

'ACADEMIE'

Opdracht: Nieuwbouw uitbreiding academie voor de gemeente Waasmunster (tekenklassen en beeldhouw - keramiek klas)
Bouwheer: Gemeente Waasmunster
Ontwerpteam: PULS architecten
Bouwplaats: Waasmunster
Status: Wedstrijd - laureaat - in aanbesteding
Beeld: ©PULSarchitecten

1807 / Nieuwbouw uitbreiding academie / Waasmunster

schoten_01

'DEUZELDPARK'

Opdracht: nieuwbouw basisschool
Bouwheer: GO!
Bouwplaats: Schoten
Status: wedstrijd / 2de plaats
Beeld: ©PULSarchitecten

1604 / Nieuwbouw basisschool 'Deuzeldpark' / Schoten

vliegertje_01

'HET VLIEGERTJE'

Opdracht: nieuwbouw stedelijke kleuter- en basisschool
Bouwheer: AG Vespa - Stedelijk Onderwijs Stad Antwerpen
Bouwplaats: Deurne
Team: B&R Bouwgroep NV - PULS architecten
Status: Beperkte offertevraag / 2014 laureaat - gunning 'on hold' / 2015 - cancelled / 2016 - 2de plaats
Beeld: ©PULSarchitecten

1404 / 1508 / 1602 / Beperkte offertevraag kleuter- en basisschool 'het vliegertje' / Deurne

kortessem_56

'DE DAGERAAD'

Opdracht: Nieuwbouw technische school SBSO 'De Dageraad'
Bouwheer: GO!
Bouwplaats: Kortessem
Totale Oppervlakte: 3300 m2
Status: Open Oproep 2211 - laureaat - opgeleverd
Beeld: ©PULSarchitecten

De bestaande schoolcampus ligt aan de rand van het dorp, uitkijkend op dat typische licht glooiende, Haspengouws landschap.  Uitgestrekt getekend door parallelle lijnen, rijen van laagstammige fruitbomen.

De campus is een conglomeraat van gebouwen, een ensemble, in de tijd gegroeid en gevormd.
Wat hen bindt en samenhoudt, naast een gemeenschappelijkheid van programma, is hun onderlinge positie. Een typische opstelling van onderdelen ingeplant volgens eenzelfde orthogonaal assenstelsel … parallel met de belijning in het landschap en de Tapstraat.

De Tapstraat vormt de ogenschijnlijke grens met de overzijde, met onze site : een lap niemandsland tussen gecultiveerd landschap en schoolcampus. Deels bewerkt als akker en voorzien van een ad hoc ingericht parkeereiland voor de campus.

Een deel van de Tapstraat werd herdacht en plaatselijk aangepast. Verbreed over de volledige lengte langsheen de campus ifv parkeren, als halte voor schoolbussen. Voorzien van een rechthoekig vlak, gemarkeerd als oversized zebrapad naar de overzijde…het maakt de stap, de overgang naar onze site.

De Tapstraat krijgt hier(door) een ander, nieuw statuut : als centrum van een campus die er momenteel geen heeft en nooit één heeft gehad. Een ‘centrum in wacht’ omdat de overzijde nog niet ontwikkeld werd. Een overzijde die niet langer overzijde zal zijn eens deze ontwikkeld zal zijn. De Tapstraat loopt dan niet langs de campus maar erdoor, ze is niet langer rand of grens. Ze wordt er essentieel onderdeel van,  ordent en structureert met het centrale plein als ‘interface’.

De huidige fase zullen we hier volop laten ‘inspelen’. Het verantwoordt hoe diverse gebouwen, zonder overeenkomst in beeld, qua vorm, materiaal en kleurgebruik toch bij mekaar horen, een meer substantiële vorm van onderling afstemmen.

Een essentieel gegeven is de doelgroep(en), de gebruiker(s) van deze school. Waar anders vanuit pedagogisch oogpunt extra aandacht wordt gevraagd en gevestigd op het inbrengen van (externe) stimulerende prikkels … het uitwerken van gangen, de speelplaats en schoolpoort als plaatsen van ontmoeting en activiteit die klas en school overstijgen, contacten met en zichten op de omgeving … wordt hier expliciet gevraagd naar een prikkelarme leeromgeving.

De jongeren die hier school lopen hebben al hun aandacht nodig om zich te kunnen concentreren, focussen op hun taken. Externe prikkels leiden af, kunnen conflicten geven, gevaar opleveren, hoe mooi het landschap ook is, hoe interessant onverwachte contacten, hoe inventief architecturale vormen en accenten ook kunnen zijn …

Belangrijk is een bestuurlijke en (infra) structurele logica, de 2 gaan hand in hand. Dit ‘gebouw’ dient een duidelijke, heldere opstelling, planopbouw en structuur te hebben ifv ‘inherent’ overzicht en toezicht. Het geeft een gevoel van rust en beheersbaarheid (controle) voor zowel personeel als leerlingen. Dit hoeft geen saai of steriel eindresultaat te geven, doseren is de boodschap, werken  op essentie.

Gelet inhoud en gebruiker willen we vooral dat dit gebouw zichzelf uitdrukt, de logica der onderdelen, de structurele eenvoud, z’n rationele generieke maatbepaling, z’n functionele en technische geaardheid. Elke extra verwijzing naar artefacten of typologieën, elke accentuering in vorm, materiaal en kleurgebruik (bv benadrukken van de verschillende onderdelen/afdelingen), alle mogelijke ingrepen om identiteit te geven lijken ons hier niet ‘to the point’. Ze geven toegevoegde waarden aan het beeld die het verder van z’n essentie doen verwijderen.

 

1107 / Nieuwbouw SBSO school 'De Dageraad' / Open Oproep 2211 / Kortessem

bloesem_321

'DE BLOESEM'

Opdracht: Nieuwbouw uitbreiding SBSO ‘De Bloesem’
Bouwheer: GO!
Bouwplaats: St-Truiden
Totale Oppervlakte: 1794  m2
Status: Wedstrijd Open Oproep 1627 - laureaat - opgeleverd 2013
E-peil: E 53
Beeld: ©Bart Gosselin en ©PULSarchitecten

Het oude internaat, robuust, brutalistisch, in het groen. Z’n kruisvormig gestalt torent uit, segmenteert en articuleert de site. Het gaf nooit gevolg aan de omgeving, schiep resoluut een eigen context. De  kleuterschool ernaast, de aanzet van een onvoltooid masterplan, staat op zich, zet zich af en kiest bewust de ‘andere’ richting, deze van de buurt.

De contouren en ‘bestemming’ van de omringende buitenruimte vervaagt met de afstand tot deze 2 gebouwen, stapsgewijs ingevuld, louter functioneel geparceleerd en afgebakend. Tijdelijke containerklassen, speel- en moestuinplekken, afgerasterd met in situ hekwerk vormen randruimtes, overschotplekken en olifantenpaden tussen internaat en de kleuterschool. Ze bestendigen een onbestemdheid waar duidelijkheid zich moet aandienen.

Het gevraagde programma is in basis vrij summier : klaslokalen met een turnzaal en een logistiek verbinding (op verdiep) tussen internaat en kleuterschool. Onze wens om met deze fase ook ‘schoon erf te maken’ en een ‘toegang’ tot de school en met buurtgerichte presence te ensceneren, maakt de opdracht ambitieuzer, meer betekenisvol.

We onderzoeken mogelijke configuraties, schakels tussen internaat en kleuterschool. Diverse modellen worden getypeerd en getoetst : ambivalent model, hybride model, autonoom model… We kiezen resoluut voor een elementaire opstelling, haaks op de kleuterschool. De L vormige compostie heeft effect. Het samenspel met internaat en de oude scheimuur herdefinieert de context. Buitenruimtes worden afgetekend en spelen een rol in het toekomen en opvangen van de leerlingen vanaf de schoolpoort.

Het laten terugspringen van het nieuwe volume en z’n hoekverdraaiing met het internaat maakt een voortuin met focus : de oksel van internaat en nieuwbouw wordt toegang. Een onderdoorgang, tegelijk overdekte speelplaats is de verdeelsleutel tot de school. Het legt, samen met het overlangse zicht door de turnzaal, contacten tussen de achterliggende speelplaatsen en de straat. De nieuwbouw als spilfiguur .

De basisopstelling en onderlinge schakeling der lokalen levert een uiterst compacte bouwvolume, efficiënt in termen van economie energie en regie (overzicht en beheersbaarheid :

- Basisopstelling : een kern, infrastructuurblok (bergruimte, sanitair…) tussen 2 klaslokalen
- Schakelprincipe : enfilade van lokalen langsheen een middengang.

De verbinding (op verdiep) tussen internaat en kleuterschool valt samen met de ‘middengang’ tussen de lokalen. Deze wordt gekoppeld aan alle noodzakelijk nieuwe en bestaande toegangs-en evacuatiemogelijkheden.

We kiezen voor een integraal verlaagde, waterdichte betonnen kuip als algemene fundering op de draagkrachtige laag op 1.50 meter diepte.
het schakelprincipe van lokalen is plan- en structuurbepalend. Functionele kernen tussen deze lokalen vormen de draagstructuur van het gebouw. De cetrale positie van de turnzaal valt, logischerwijs, samen met het dubbel ‘veld’, overspanning tussen 2 kernen. Het nemen van de funderingsplaat als vloerpas geeft de nodige nuttige hoogte.

Tijdens het uitwerken na de wedstrijd wordt besloten om een toekomstige derde fase in één beweging mee uit voeren ifv bouweconomie en de sterke groei van het aantal leerlingen…. Er wordt alsnog gekozen om hierbij ‘in de hoogte te gaan’ (een 3de bouwlaag) ipv de  laterale uitbreiding zoals voorgesteld tijdens wedstrijd. Doorslaggevend hierin is de resolute  keuze voor meer ‘open ruimte’ op de schoolcampus, maximaal behoud van het ‘parkkarakter’. Het initiële plan en structureel principe tonen hierin hun flexibiliteit en blijken ook met deze extra laag optimaal te werken.

Naast het organisatorisch aspect, de werking van het gebouw, is ook zijn beeldvorming en beleving van groot belang, an sich en binnen z’n omgeving. We willen dat de gevel uitdrukking geeft aan de rationele opbouw, helderheid en wezenlijke eenvoud maar zonder ‘saai’ of ‘streng’ te worden. Een gebouw zonder poespas, nuchter, degelijk maar toch met ‘schwung’…. een vleug speelsheid ….
Afwisselend metselwerk in 2 steenformaten tekenen horizontale banden op de gevel. Deze banden positioneren de raamopeningen der lokalen. 2 breed gekaderde openingen beëindigen telkens de traphal in voor-en achtergevel, als ogen op de omgeving. We kiezen bewust voor subtiel detail. De lichte gevelsteen valt binnen het kleurpallet van het oude internaat en het houten kleuterschooltje. De onderdoorgang zet een fris blauw accent, een tint die zich binnen verderzet. 
 

 

0901 / Nieuwbouw SBSO school 'de bloesem' / Open Oproep 1627 / Sint-Truiden

Meer Onderwijs

Publiek

diksmuide_05

'YSERHEEM'

Opdracht: nieuwbouw sociaal huis en zorgflats
Bouwheer: Stad Diksmuide en bouwmaatschappij Yzer & Zee
Bouwplaats: Diksmuide
Status: wedstrijd
Beeld: ©PULSarchitecten

1904 / Nieuwbouw sociaal huis en zorgflats Yserheem / Diksmuide

waasmunster_261

'ACSH WAASMUNSTER'

Opdracht: Nieuwbouw administratief centrum en sociaal huis voor de gemeente Waasmunster
Bouwheer: Gemeente Waasmunster
Ontwerpteam: TV POLO - PULS (POLO. architects en PULS architecten)
Bouwplaats: Waasmunster
Status: Wedstrijd - laureaat - in werf
Beeld: ©PULSarchitecten

1705 / Nieuwbouw administratief centrum en sociaal huis / Waasmunster

kapel_04

‘MUIZEN KAPEL’

Opdracht: Herinrichting van de ruimte rond Muizen kapel en restauratie kapel
Bouwheer: Kerkfabriek Muizen
Bouwplaats: Muizen
Status: Opgeleverd
Beeld: ©PULSarchitecten

De conditie van de omgeving rond de kapel is uiterst verwarrend. Alles is met elkaar vergroeid : de kapel, het aanpalende perceel , een erfdienstbaarheid en het openbaar domein. Er zijn geen duidelijke grenzen, alles is vaag en onbestemd.

Het sterke element binnen deze omgeving is de kapel zelf. De 'gedane' ingrepen errond lijken (zijn) willekeurig : losse strookjes beukhaag trachten de plek te zoneren, de zitbanken werden achteloos ingeplant en de verharding tot en rond de kapel is grilling in plan. Goedbedoelde ingrepen maar te nuchter, te profaan : een bank om te kunnen zitten, een verharding om niet in de modder te moeten staan, een vuilbak voor afval, wat haagjes als scheiding met het aanpalende perceel… Ze hebben allen een duidelijke functie maar zijn futiel van impact en hierdoor ‘betekenisloos’. Ze dragen niet bij tot de symboliek, de spirituele  geladenheid van deze plek.

Wij willen hier (terug) een specifieke en betekenisvolle plek maken. Elke toevoeging, elk aangebracht element moet weloverwogen de identiteit van deze plek versterken. Belangrijk is dat de kapel de protagonist blijft binnen deze nieuwe enscenering.

MOTIEF

We refereren naar de 'Hortus conclusus', de 'Jardin Clos' of het ‘Besloten Hof’. De omsloten, ommuurde tuin die in de kunstgeschiedenis en de literatuur, al sinds de Middeleeuwen, beladen werd met betekenissen en symbolen. Het concept voldeed aan een aantal ‘voorschriften’ of karakteristieken die voornamelijk bij de aanleg van abdijtuinen en begijnhoven van toepassing waren.

De Hortus ontstond als antwoord op de religieuze en culturele behoefte van de middeleeuwse mens. Het stelde een oord voor waarin antwoorden werden geboden op de grote existentiële vragen. Het vormde een schakel tussen mens, natuur en God. Het was een plek voor contemplatie en introspective. In de kunsten was het een metafoor voor de Maria boodschap (de annunciatie) en een verbeelding van de 'Tuin van Eden' of het 'Aardse Paradijs'.

In de profane wereld groeide de Hortus Conclusus uit tot het eigen kleine paradijs, een geheime tuin of liefdestuin waarbinnen het ritueel van de hoofse, platonische liefde werd gevierd maar ook erotiek, behoed tegen onbescheiden blikken

INGREPEN

De wegenis ifv de erfdienstbaarheids wordt gerectificeerd tot een strakke strook (300 cm breed) en verhard met witte kiezel (fluisterpad) in honingraadplaten. Deze strook kan tijdens de meiviering dienst doen als opstelplaats voor de fanfare. Het 'restperceel' wordt tot op de maximumgrens afgetekend en omgord als 'besloten hof'

de positie van de bestaande bomen configureren de vorm van het schip van een kerk. De stammen vormen de zuilen, hun kruinen zijn als gewelven. Deze metafoor willen we resoluut versterken. De zieke bomen worden vervangen. De binnen deze constellatie ontbrekende 7de boom wordt op de correcte plaats aangeplant. De 3 overige bomen worden gesnoeid. Zeven is bovendien een heilig en zeer symbolisch geladen getal. Het staat symbool van de heelheid van de mens die antwoorden zoekt op het mysterie van het leven. De zeven symboliseert de voltooiing van een werkzaamheid (de zevende dag van de schepping), maar kan ook wijzen op een wonderbaarlijke verandering van het eigen ik….

Een 'omvattende' vorm wordt uitgesneden of uitgespaard in een dichtgegroeid palmhaag massief. Het bestemd een bewust vrij gemaakte, open plek rond de kapel. De haag wordt strak getrimt zowel aan de randen als in de hoogte (100 cm). Het grondplan van deze uitsnit / uitsparing wordt verhard met de gerecupereerde kasseien van de huidige 'bestrating'. Deze worden geplaatst volgens een nieuw ontworpen motief.

2 'koorbanken' met hoge rug worden lateraal en tegenover mekaar geplaatst in deze uitgesneden vorm. Een kleine inclinatie richt ze op de kapel. Alleen via een trechtervormige doorgang of uitgedikte poort kan het besloten hof 'betreden' worden. Deze poort staat altijd open maar kan eventueel van binnenuit worden vergrendeld . Het tijdelijk toeëigenen van deze plek voor individuele bezinning…. even weg van de wereld.
De toegang leggen we aan de zijkant, te bereiken via het pad van de erfdienstbaarheid. Niet zichtbaar vanop straat maar ietwat ‘verborgen’. Deze dient bewust te worden gezocht. Aldus wordt dit pad betrokken en onderdeel van het traject, de weg naar de toegang.

Een essentieel onderdeel van de Hortus is de ‘fontein van het leven’.
Deze levensfontein staat symbool voor de oorsprong van alle leven. Hierdoor is de Hortus Conclusus gemodelleerd naar de Tuin van Eden zoals beschreven staat in Genesis 2. Hierin is sprake van een bron in het midden van de tuin die zich in 4 stromen vertakt om de tuin te bevloeien. Een drinkfontein zou dorst kunnen lessen en verfrissing bieden. Een schaal met water hieronder kan refereren naar de spiegelvijvers waarin de hemel wordt gereflecteerd…
 

1310 / Herinrichting site en restauratie kapel / Muizen

berlare_05

'BERLARE'

Opdracht: Nieuwbouw administratief centrum 
Bouwheer: Gemeente Berlare
Bouwplaats: Berlare
Totale Oppervlakte: 1936 m2
Status: Open Oproep 1819 - laureaat - in bouwaanvraag
Beeld: ©PULSarchitecten

Onze site, gelegen in het historische hart van de kerngemeente ‘Berlare’, is volledig dichtgebouwd. De contouren van het perceel (op begane grond) werden geëxtrudeerd tot ‘superette. Deze vormt de sokkel van een erfgoedrestant zijde ‘Dorp’. De voorgevel recht tegenover het huidige gemeentehuis, schuin tegenover het neogotische koor van de Sint – Maartenskerk en de 17e eeuwse schandpaal centraal ertussen. De achterzijde(gevel) van de site komt uit op de ‘Kerkwegel’. Deze kromt licht hellend vanuit het ‘Dorp’ naar de achtergelegen gemeentelijke sporthal met parking. De ‘Kerkwegel’ is geen straat afgebouwd met gevelfronten. Het heeft de allure van een verhard tuin- of dorpspad’ (wegel) dat de smalle en diepe percelen zijde ‘Dorp’ begrensd aan de achterzijde. Het toont een staalkaart van alle mogelijke vormen en facetten in het gebruik van ‘achterkanten’: gearticuleerde en vertrapte (achter)bouwvolumes, ad hoc tuinafsluitingen, technische installaties (bakkerij), garage-boxen en tuinbergingen, laad en loszones van de vroegere superette…
De superette zonder het dak, louter diens omwalling op de perceelsgrens materialiseert de weerbarstigheid van het perceel en levert in essentie een boeiend beeld : een besloten hof, een grillige kamer als geborgen decor / omsluiting van nieuwe invulling > intra muros.

De voormalige functie als superette levert een mogelijke insteek tot organiseren van het gestelde programma binnen deze sterke grenzen -> mercado.
Omwille van een niveauverschil (1m65) op het terrein, tussen voor-en achterzijde, introduceren we een ‘souterrain’. Dit levert 2 identieke plateau’s voor maximum gebruik. De ‘(be)leefbaarheid’ van deze plateau’s zal in grote mate worden bepaald door het kunnen aantrekken van natuurlijk daglicht. Omwille van de in hoofdzaak gesloten buitengrenzen dient dit grotendeels binnen het eigen volume te worden gegenereerd.

We organiseren de volledige administratie in clusters langsheen een ‘contactstrip’ telkens op de 2 plateau’s. Deze overlangs, geconditioneerde strook tussen voor-en achterzijde is in essentie het medium tot informatieoverdracht aan en contact met de bezoeker. Dit contact wordt op verschillende manieren georganiseerd.

Naast het organisatorische aspect, de werking van een gebouw is ook de uitbeelding (van z’n functie), de beeldvorming en beleving van groot belang (an sich en binnen z’n omgeving). Gelet de nieuwe functie als administratief centrum – raad of gemeentehuis krijgt dit gebouw een prominente rol toegewezen. Deze noodzaakt een zekere uitstraling waardoor het zich noch in vorm noch in volume mag laten ‘knechten’ door belendende appartementen (promotiebouw). Zij mogen niet de maat bepalen van dit gebouw.
Als we even vergelijken, werden en worden soortgelijke programma’s telkens uitgewerkt in markante, karaktergebouwen. Ze ademen de geschiedenis van de plek / plaats en bepalen mee het ‘gezicht’ van dorpspleinen en stadskernen. We vinden dat dit ‘nieuwe’ gemeentehuis eenzelfde recht en plicht heeft binnen het dorpsgezicht. Het dient zich vooral niet ondergeschikt te positioneren en moet z’n taak als publiek gebouw van betekenis kunnen waarmaken. Natuurlijk binnen de ‘mate’ van z’n omgeving.

Ons basisidee van de ommuurde kamer, het verstenen van de perceelscontouren (intra muros), willen we hierbij laten doorwerken, laten voelen. De buitenste schil wordt integraal verzelfstandigd als tactiel kader, zowel binnen als buiten, in voor-, achter-en zijgevels. Binnen dit idee willen we de aanwezige dualiteit, het verschil in karakter tussen de voor en de achterzijde van het perceel, tussen ‘Dorp’ en ‘Kerkwegel’ uitspelen :
a. Voorgevel ‘Dorp’ -> prominent, plechtstatig…uitstraling.
We bedenken deze gevel met ‘klassieke’ opbouw en verhoudingen. We laten ons inspireren door formele, prominente gevelpartijen uit het verleden die we herbekijken met een eigentijdse blik en opvatting.
De geautomatiseerde zonneschermen voor de 3 hoge ramen van de raadzaal worden ‘opgesmukt’ met een (geabstraheerde) print van het wapenschild van de 3 deelgemeenten. Deze zonneschermen vol heraldiek refereren ludiek naar de vlaggen, wimpels en banieren die oude raadhuizen, belforten en hallen sier(d)en.
b. Achtergevel -> informeel, …tuin.
Geen ‘opsmuk’ zijde Kerkwegel. De bestaande achtergevel en omwalling worden behouden als onderdeel van ‘intra muros’. Het kadert de informele toegang via een omsloten tuin (besloten hof / jardin clos). Het betrekt dit stukje ‘park’ tot de invloedsfeer van het gebouw. Deze buitenkamer verzorgt de overgang tussen de heersende chaos van ruwe achterkanten en de open achtergevel van het nieuwe administratief centrum.
De terugliggende bovenbouw van het achterlichaam wordt bekleed met een patroon van gekleurde vertikale latten, dit refereert naar de traditie om de daken van prominente gebouwen te verrijken met gekleurde motieven de zgn. mozaiekdakvlakken… Het vormt een speels contrast met het robuuste van de stenen omwalling.

1004 / Nieuwbouw administratief centrum / Open Oproep 1819 / Berlare

zegel_01

'ZEGEL-STATION-ZEGEL'

Opdracht: Nieuwbouw stadshybride  'Zegelstraat'
Bouwheer: AG Vespa
Bouwplaats: Borgerhout - Turnhoutsebaan / Zegelstraat
Totale Oppervlakte: 695 m2
Status: Wedstrijd - 2de  plaats
Beeld: ©PULSarchitecten

Deze wedstrijd gaat over het het bedenken/ontwerpen van een ‘stadshybride’ op een zeer complexe plek in Borgerhout. Een gebouw met politiekantoor / metrotoegang/ kantoren / wonen en ondergronds parkeren…binnen een strikte stedenbouwkundige envelope. De vraag die ons hier parten heeft gespeeld (naast het in mekaar boksen van dat programma) was welk beeld dit gebouw dan wel of niet diende te hebben, gelet die heterogene en flexibele bezetting en functie. Opvallen of net niet … flexibiliteit versus  specificatie. We hebben het voor ons zelf trachten te definieren/omschrijven  :

‘Het gebouw dient gecontroleerd en beheerst uitdrukking te geven aan z’n complexe en ambigue situatie. Vol ernst en tegelijk zelfrelativerend. Met een weerbarstige eenvoud maar subtiel gelaagd op de diverse schaalniveau’s. Duidelijk maar niet te vatten binnen één blik, stelselmatig te ontdekken. Een gebouw met metropolitane allure, die de vele en wijzigende condities opvangt. Trefzeker ingevoegd in z’n omgeving’. Met een pragmatisch gevel die een hybride programma, fluctuerend in tijd, kan blijven vatten met tijdloze presence… als een ‘tweed jacket’.

De vorm van de bovenbouw volgt de logica van de programma-en structuurkeuzes gemaakt in de ‘sokkel’. Het verbinden van 6 markante structuurpunten levert een plan van een ‘dubbeleinder’ figuur. Deze wordt over 3 bouwlagen geëxtrudeerd tot een lichaam met 6 gevelfacetten: ‘een ‘dubbeleinder’kristal (tweezijdige kristal).  ‘Deze kristal wordt bovendien beschouwd als vormvolmaakt, verspreidt en absorbeert energie, kanaliseert deze en vormt de brug tussen energiepunten (-> plezante connotatie met het onderliggende metrostation)’. -> new age gewawel….
Het is een zeer expressieve vorm in totaalbeeld, die hier echter nooit te zien is omwille van z’n schaal, maar die wel een zeer interessante sequentie aan beelden oplevert : gevels die schichtig wegslaan of opduiken bij het naderen van het gebouw. Het articuleert de hoek in een steeds wijzigende mimiek, gevelfacetten die appelleren met de omgeving. Op de hoek van de 2 straten worden 3 gevel‘punten’ van de bovenbouw uitgelijnd op het onderliggend publieke foyer / metrotoegang, dat hierdoor wordt gemarkeerd. De hoekverdraaiingen van de overige  gevelzijden maken dat het ‘sculptuurgewicht’ van bovenbouw niet louter op de hoek, maar in diens bissectrice komt te liggen. Een anders plompe, stompe hoek wordt nu rank en elegant… als een boeg van een schip of een campanile

De tonen, tinten, systemen en structuren van de omgeving worden gevat, verwerkt en  geïnterpreteerd om het invoegen te bevorderen. Hierbij moet de synthese van abstracte jaren ‘60 en ‘belle epoque’ een sterker beeld opleveren dan louter ‘blend in’. De ‘grote vlakke gevelorde’ van de jaren ’60 wordt gekoppeld aan textuur,materie en detail uit de belle epoque. Deze genetische combinatie maakt dat het gebouw zich inpast en weerbaar opstelt tussen de bruusk verspringende schaalniveau’s en impressies van z’n omgeving.

Het toepassen van een vertikale orde met pilasters (of halfzuilen) in gevelmetselwerk levert de ideale ‘schaalschuifmaat’ die het gebouw laat accorderen met z’n omgeving. Achter de vertikale orde der pilaters, zitten horizontale banden met raamopeningen. Het levert een geweven gevelstructuur.  Het omschakelen van reliëf tussen  vertikale en horizontale geleding, de geleidelijke variatie in ritme en grootte van de raamopeningen prononceren samen met het spel van licht en schaduw de opeenvolgende gevelfacetten van de bovenbouw en versterken de kristallijne vorm.

 

 

0908 / Nieuwbouw stadshybride met politiekantoor, toegang metro en appartementen / Antwerpen

Meer Publiek

Zorg

00_fermette

'FERMETTE JERUSALEM'

Opdracht: nieuwbouw passief kinderdagverblijf met stadsboerderij en sociale woningen
Bouwheer: vzw RenovaS
Bouwplaats: Jeruzalemstraat te Schaarbeek
Status: Beperkte offertevraag bma.brussels - wedstrijd
Beeld: ©PULSarchitecten

1903 / Nieuwbouw passief kinderdagverblijf met stadsboerderij en sociale woningen / Wijkcontract Pogge 2017-2020 / Oproep bma.brussels Fermette Jerusalem / Schaarbeek

meerlaar_02

'ROND PUNT'

Opdracht: Nieuwbouw Medisch Huis
Bouwheer: Huisartsengroep Meerdaal
Bouwplaats: Laakdal
Status: besloten wedstrijd
Beeld: ©PULSarchitecten

1702 / Medisch (t)Huis - Rond Punt / Laakdal

oostenstraat-005_site

'OOSTENSTRAAT'

Opdracht :  nieuwbouw zorgflats
Bouwheer :  Hooyberghs NV
Bouwplaats :   Antwerpen
Status : In aanbesteding
Beeld: ©PULSarchitecten

1407 / Nieuwbouw zorgflats / Antwerpen

kostuum_73

‘KOSTUUMATELIER’

Opdracht:  Passief kinderdagverblijf  met 6 leefgroepen (108 kinderen) + 5 passieve woningen + ondergrondse parking (57 staplaatsen) + nieuwe doorsteek groen kwartier
Bouwheer:  AG VESPA, AG KOP, Stad Antwerpen
Bouwplaats:  Site van het kostuumatelier net naast het voormalig ‘Militair hospitaal’ te Antwerpen
Totale oppervlakte: 4700 m2
Status: Opgeleverd 2015
Vermelding: Wedstrijd - laureaat uitvoering
Beeld: ©PULSarchitecten

De terreinoppervlakte binnen de grenzen telt 2648 m2, de ontwikkeling van de grillige perceelscontour meet 2476 lm waarvan 32 lm grenst aan het publieke domein : de Van Luppenstraat. De site van het kostuumatelier is momenteel voor 80% bebouwd. De aaneengesloten koek heeft het perceel verdicht tot aan de perceelsgrenzen.

Tabula rasa -> onze keuze voor volledige nieuwbouw bewijzen we dat we de toekomst kunnen instappen met iets dat op alle niveau ’s wezenlijk beter is, we kiezen resoluut voor ‘passief’

Eerder dan complexiteit te zoeken trachten we zeer nuchtere en heldere stedenbouwkundige principes te hanteren. We plaatsen de zaken eenvoudigweg naast en tegenover mekaar -> stedenbouw van eenvoud.

We maken een volumesimulatie, een model van het terrein en z’n onmiddellijke omgeving. Deze simulatie leert ons om een nieuwe invulling op het binnengebied zeer beheerst en bijna letterlijk ‘low profile’ te houden. Dit om ‘volumecongestie’, een clash van massa binnen deze zone te mijden.

1. Langsheen de Van Luppenstraat vervolledigen we de gevelwand. We bouwen het ‘gat’ toe met rijwoningen. Deze krijgen het formaat (qua hoogte en diepte) van de aanpalende woningen in de straat. Een opening in deze gevelwand (de breedte van 1 rijwoning) geeft toegang tot het erachter gelegen binnengebied.

2. De verbinding / doorsteek met het ‘Militair Hospitaal’ voorzien we aan de linker zijde van het perceel. Ons inziens het meest logische traject.

3. In tegenstelling tot de bestaande situatie trachten we de contouren van ons perceel waar mogelijk vrij te houden, er niet tegenaan te bouwen. We willen hiermee ‘de grens’ duidelijk definiëren, als doorlopende wand. Deze gaan we aan straatzijde vervolledigen, met de nieuwe woningen als ‘uitgedikte' muur. De omwalling op de perceelsgrens materialiseert de weerbarstigheid van het perceel en levert in z’n essentie een boeiend beeld : een besloten hof, een grillige kamer als geborgen decor/omsluiting van nieuwe invulling > intra muros.

4. Veilig en geborgen in de schoot van perceel en buurt, binnen deze ‘muren’, plaatsen we het kinderdagverblijf.

De optie van volledige nieuwbouw maakt dat we het opgelegde programma gaan uitdiepen en optimaliseren naar werking (organisatie, huishouding, verbruik ….) en beleving. Het gebouw dient een rationele en heldere planopbouw te hebben ifv ‘inherent’ overzicht en controle : beheersbaarheid.

Om de complexiteit van het programma te vatten onderscheiden we 2 programmablokken, evenwaardig van oppervlakte :

- Primair : de leefgroepen als basiselement. De kern van het programma, waar alles om draait. Deze  willen we  een groot stuk huiselijkheid meegeven.
- Secundair: (werking)ondersteunend programma.
Als basisprincipe worden deze programmablokken naast mekaar geplaatst, als een dubbele laag, parallel met de doorsteek links en de zijtuinstrook rechts. Het secundaire programma werkt als buffer voor het primaire. Er ontstaat een ‘overgaan’ van het publieke naar het geborgene naarmate het gebouw ‘uitdikt’. Deze gelaagdheid zullen we uitwerken en verfijnen tot een fundamentele garantie op veiligheid en rust voor de kinderen.  Deze gelaagde planopbouw levert geborgenheid

1. een luifel (uitkraging van de dakplaat), langsheen voorgevel in de doorsteek, organiseert het toekomen van bezoekers, personeel en leveranciers. Het biedt onderdak voor informele contacten tussen passanten
2. In de eerste bouwstrook, langsheen de doorsteek, komt het secundaire programma. We organiseren dit over 2 lagen, een deel wordt in de kelder geplaatst. Binnen deze zone worden alle functies die de werking van het verblijf ondersteunen en regelen naast mekaar geplaatst, alsook de polyvalente zaal.
3. een centrale ‘binnenstraat’ tussen de 2 programmablokken (secundair en primair) verbindt alle onderdelen. Deze maakt de overgang naar de leefgroepen, de polyvalente zaal en levert overlangs doorzicht.
4. De zes leefgroepen worden naast mekaar geplaatst en telkens per 2 gekoppeld.
5. de leefgroepen geven uit op de tuinstrook.

‘Fiat lux et facta est lux’

Door het kinderdagverblijf te organiseren op 1 laag en z’n footprint zo compact mogelijk te houden, omwille van energetische motieven (passiefbouw), verkrijgen we een ‘programmakoek' met donker middenzone. Door het dak, boven de verbreedde zones in de centrale binnenstraat, op te plooien wordt zonlicht opgevangen en verdeeld naar de aanpalende ruimten. Elke leefgroep heeft een glazen deur die uitgeeft op de verbreedde zone in de centrale binnenstraat. De toegangen staan hier per 2 gekoppeld met tussenplaatsing van een meubelwerk waar de kinderen door hun ouders worden omgekleed voor ze in de leefgroep worden opgenomen.
De leefgroepen willen we optimaliseren naar werking en overzicht. Tegelijk hechten we evenveel belang aan een boeiende ruimtewerking en een huiselijke sfeer. Via het zoeken en schuiven met de onderlinge posities van badruimte, grote en kleine rustruimten bekomen we een geschrankte leefzone. Een gevormde ‘tussen’ruimte waarbinnen het totaaloverzicht bewaard blijft. Het biedt een veel boeiender, levendiger en gediversifieerde alternatief voor de grote rechthoekige eendimensionale verblijfsruimte. Het opplooien van het dak in de middenplaats van de verblijfszone terwijl deze achteraan uitkijkt en komt op de doorlopende tuinstrook, vervolledigt het spel van licht en ruimte binnen de leefgroepen.
De opgeplooide ‘lichtvangers’ in de leefgroepen, de binnenstraat en de polyvalente zaal zijn zuid-west gericht. Aldus leveren ze zonnewinst in de winter. In de zomer worden ze automatisch verduisterd tegen oververhitting. Tegelijk spelen ze een rol in de doorstroom van lucht doorheen het gebouw ifv nachtkoeling tijdens de zomermaanden.
Het dak beschouwen we als een 2de maaiveld dat we inrichten, vormgeven en gebruiksklaar maken : ‘roofscape’. Een patchwork van begroeiing, een tuin of park als uitzicht van en geste naar de omgeving toe.

 

1101 / Nieuwbouw passief kinderopvang + passief woningen / Antwerpen

dieghem_20

'DIEGHEMHOF'

Opdracht: Renovatie en uitbreiding 'Dieghemhof' ifv levenslang begeleid wonen andersvaliden
Bouwheer: VZW ANAUTICA
Bouwplaats: Schilde
Totale Oppervlakte: 1170 m2 (woning) + 160 m2 (therapiepaviljoen)
Status: Opgeleverd 2008
Beeld: ©Tim Van de Velde en ©PULSarchitecten

VZW Anautica is een groep van 12 gezinnen met mentaal gehandicapte kinderen. Uit onvrede met de enorme wachtlijst betreffende de plaatsing in de erkende centra hebben ze besloten om zelf voor hun kinderen een “zorgwoning” te bouwen. De krachten gebundeld trachten zij dit project te financieren via een actieve fundraising.

In het levenslang begeleid wonen van andersvaliden is er de tendens te groeien naar een meer gediversifieerd en kleinschaliger wonen als tegen antwoord op het “kazerneren” en isoleren van deze mensen in overgrote instellingen of internaten. De nauwe betrokkenheid, contact van de bewoners met de dagdagelijkse wereld werkt therapeutisch in beide richtingen. Deze “woningen” met een beperkte maximumbezetting worden “gerund” als satellietwoningen van een overkoepelende organisatie, in dit geval “Monnikenheide”.

- Setting : Het “Dieghemhof” vormt samen met het “Puttenhof” ( “Open Poortje” = centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning) een groene, historische cluster aan de rand van de huidige dorpskern van Schilde. Het geheel is een beschermd dorpsgezicht en ingekleurd als parkzone en staat alzo onder zeer strenge “controle” van stedenbouw / monumenten en landschappen / bos en groen. Het oorspronkelijke ensemble, een voormalig ‘lusthof’ met bijhorend stallingen uit de 17e eeuw, had al vele functies, bewoners en verbouwingen meegemaakt. 
- Programma : renovatie en uitbreiding van het “Dieghemhof” ifv levenslang begeleid wonen voor 12 andersvaliden met bijhorend therapiepaviljoen.

Belangrijk, ifv vergunbaarheid, was dat hier wordt voort gewerkt op een reeds bestaande entiteit, ensemble, dat er geen nieuwe site binnen deze parkzone diende aangemaakt te worden. Via een ‘artikel 20 procedure’ ontstond de mogelijkheid om dit kader alsnog een ‘nieuwe’ invulling’ te geven. De gebouwen van het “Dieghemhof” met omliggend “park” worden door deze actieve bestemming gevrijwaard van verder verval. Het geheel wordt benaderd als een site waarbij de oorspronkelijke ‘hof’ beeldbepalend blijft binnen een historisch gegroeid ensemble van hoofdgebouw met oude (stallingen)-en nieuwe bijgebouwen (actuele uitbreiding).

Het bestaande “hof” had tijdens talrijke voorgaande invullingen en dito verbouwingen veel van z’ n oorspronkelijk classicistisch architecturale allure verloren ( lichte gevel wordt gevel in baksteen, dakhelling werd opgetrokken, dakleien werden pannen…) . Het is de bedoeling deze uiterlijke kenmerken en de hiermee samengaande allure waar mogelijk te herstellen. Ook intern wordt de oorspronkelijke (kamer)structuur versterkt. Met een minimum aan ingrepen kunnen hier de dag – leef”vertrekken” komen (grote eetkamer / leefkeuken / TV en zitruimte ..). De versnipperde en verlaagde dakverdieping wordt volledig vrijgemaakt en omgevormd tot een grote, lichte speelzolder.

Naast het bestaande “hof” wordt een compacte “slaapvleugel” gebouwd : 2 bouwlagen met per laag telkens 6 studio’s en 1 badkamer. Deze nieuwbouw voldoet aan alle hedendaagse normen qua toegankelijkheid, brandvoorschriften, comfort en gebruik. Het geheel (oud en nieuw) worden ruimtelijk gekoppeld dmv een passage opgevat als een brede galerij waarin het hoogteverschil tussen alle vloerpassen wordt opgevangen. Naast passage is deze galerij ook verpoosplek met een cosy corner op elk verdiep. Een lift, die alle niveau’s bedient, wordt geplaatst op de “scharnier” van oud en nieuw.

Langs de achtergevel van het “hof” komt een sokkel, verhoogd terras (gelijk met de binnenpas van het hof) die oud en nieuw verbindt. Alzo wordt een makkelijk te controleren buiten-gebruiksruimte “afgebakend” voor de bewoners. Onder dit terras, in de sokkel, komen de noodzakelijke extra bergingen en technische ruimten waardoor deze op een geïntegreerde mannier worden voorzien. Via 3 hellende vlakken worden woning, sokkel, kelder en tuin verbonden.

De architecturale “uittekening” van de toevoegingen is neutraal en tijdloos gehouden. Eerder dan een “retrostijl” te hanteren is getracht de “ziel” van het bestaande hof te vatten. Zo worden de puur Classicistische verhoudingen en belijning geanalyseerd en gebruikt in de uittekening van de nieuwe vleugel, raamposities, ritmering, glasgevelverdeling galerij... De slaapvleugel terrassokkel, liftschacht worden gemetseld in een grijze betonsteen met groot, lang formaat (39 x 9 x 9 cm) in een 2/3 verband met dieperliggende voeg. De langsgevels komen in een gladde betonsteen, de gesloten kopgevels in dezelfde steen maar met gebroken oppervlaktestructuur.

De gevels van de bestaande woning worden hersteld en in een licht grijze tint geschilderd. Het logge pannendak wordt vervangen door een fijner te detailleren leidekking. De PVC ramen worden rankere aluminium kaders. Thv de achtergevel worden de raamopeningen verder uitgebroken tot op vloerpas waardoor de ruimten hier direct ‘uitgeven’ op het terras.

Naast het respect voor het historische karakter van de site wilden we bovenal een echte thuis maken voor de bewoners, een gemoedelijk nest waarin zij in een verder leven met mekaar en hun omgeving kunnen opbouwen. Schrille en opvallende prikkels (kleurtonen) zijn uit den boze voor de bewoners, voor hen is het zeer belangrijk te kunnen bewegen in een serene leefomgeving.

Bij de “zorgwoning” wordt een losstaand therapielokaal voorzien. Deze ruimte wordt gebruikt voor de noodzakelijke sport - spel en ontspanningsactiviteiten van de bewoners maar vervult eveneens de bredere taak als “sociale interactor”. De bedoeling is dat hier ook lokale, buurtgebonden activiteiten, samen met de bewoners worden georganiseerd. De Therapieruimte is opgevat als een paviljoen / parkfolie, opgetrokken in een lichte, gemonteerde houten structuur met fijne transparante belijning en eenzelfde ritmering als de galerij van de slaapvleugel.

Alle zichten vanuit de 2 toegangwegen blijven gefocust op het oorspronkelijke “hof” dat zo beeldbepalend blijft binnen dit ensemble.

0306 / Renovatie en uitbreiding 'Dieghemhof' ifv levenslang begeleid wonen andersvaliden / Schilde

Meer Zorg

Woonensembles

bafo-mortsel-oude-god

'STADSTERRAS OUDE GOD'

Opdracht: Nieuwbouw gemengd project (publiek domein - school volwassenenonderwijs LBC-NVK - sociale woningen, private ontwikkeling individuele woningen, handel, horeca, dienstverlening - ondergrondse parkeergarage privatieve functies en publieke parkeerplaatsen
Aanbestedende Overheid: Stad Mortsel - Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel, SHM De Ideale Woning cv - LBK-NVK vzw
Team: Kolmont Woonprojecten NV - Vanhout NV, DCA NV, THV Antea Group - Okra, POLO architects, FVWW architecten en PULS architecten
Landschapsontwerp: THV Antea Group - Okra
Bouwplaats: Stadsterras Oude God - Mortsel
Status: PPS-wedstrijd / Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - 2de plaats na BAFO
Beeld: ©PULSarchitecten - ©POLO architects - ©Okra - ©FVWW architecten

1703 / Nieuwbouw sociaal woonproject / Stadsterras Oude God / Kolmont Woonprojecten NV, Vanhout NV, DCA NV, THV Antea Group - Okra, POLO architects, FVWW architecten en PULS architecten / Mortsel

grimstedepark_01

‘Grimstedepark’

Opdracht: 50 'park'-appartementen met ondergrondse parking en omgevingsaanleg
Bouwheer: GOPLUS nv
Bouwplaats: Turnhout
Status: in bouwaanvraag
Beeld: ©PULSarchitecten

 

1505 / Nieuwbouw woonproject / Turnhout

halewijnlaan_nieuw_33

‘REIGERSBOS’

Opdracht: 50 appartementen + ondergrondse parking
Bouwheer: Bouwteam B&R bouwgroep NV
Bouwplaats: Linkeroever Antwerpen
Status: Opgeleverd
Beeld: ©MVanhoutteghem en ©PULSarchitecten

Voor deze site langsheen de Halewijnlaan en grenzend aan het ‘Reigersbos’ geldt een eenvoudig stedenbouwkundige enveloppe. De maximale resultante is een groot en log geëxtrudeerd volume parallel met de Halewijnlaan. Een opstelling die het contact tussen de straat en het achtergelegen bos volledig verbreekt  en een slechts zeer eenzijdig gerichte opstelling van appartementen mogelijk maakt : de voorgevel aan de straat, de achtergevel gericht op het bos.
We stellen voor om dit plompe volume op te breken in 2 kleinere entiteiten. Een kubus en een balk worden onderlinge geschrankt. Deze L-opstelling genereert een boeiende sequentie van plekken, afgetekende buitenruimtes voor, achter, tussen en langs deze volumes : voorplein, binnenstraat, binnenplaats …. Het contact tussen de Halewijnlaan en het Reigersbos wordt gekaderd door de strategische opstelling van de 2 volumes. De site wordt gericht doorwaadbaar gemaakt. Ze vormt een graduele overgang tussen bos en straat. Een aanzienlijk hoger aantal appartementen wordt nu mogelijk, een veelvoud aan types met meerdere orientaties en zichtlijnen. Ons voorstel krijgt de goedkeuring van de stadsdiensten, het zal in de toekomst gelden als stedenbouwkundig principe voor alle aanpalende percelen…

Alle gevels worden evenwaardig uitgetekend. Standaardisatie is de norm. Weloverwogen variaties in de repetitie van de 3 raamtypes en de stalen balkons, het toepassen van verschillende metselverbanden en de kleurkeuzes der materialen geven subtiel spel. Alle raamopeningen en verdiepingslagen worden gekaderd tussen horizontale banden van vertikaal geschorst gevelmetselwerk. De tegenovermekaar liggende gevels van de  bouwblokken komen telkens in wit gevelmetselwerk. Het accentueert de ruimte, het spanningveld tussen de 2 volumes.

 


 

1302 / Nieuwbouw sociaal woonproject / Antwerpen Linkeroever

india-natie_99

'INDIA-NATIE'

Opdracht: passief bouwblok
Bouwheer: Urban Estates Cadix NV  (Top Locations + Kumpen RED)
Ontwerpteam: POLO architects, Vermeiren De Coster architecten, Cuypers & Q architecten en PULS architecten
Landschapsontwerp: West8
Bouwplaats: Cadixwijk - Eilandje Antwerpen
Status: Wedstrijd - laureaat - opgeleverd
Beeld: ©MVanhoutteghem en ©PULSarchitecten

Het Kesar gebouw ligt langs de binnenvaartstraat en maakt deel uit van de west-kade van het kempisch dok, voormalig havengebied. Het gebouw zelf is onderdeel van een bouwblok dat op zijn beurt valt binnen de nieuwe stedelijke ontwikkeling van de Cadixwijk .

Het Kesar gebouw is opgevat als een robuuste casco-structuur met flexibele invulling.  Een gebouw met metropolitane allure, die de vele en wijzigende condities opvangt. Een gebouw met een pragmatisch gevel die een hybride programma, fluctuerend in tijd, kan blijven vatten binnen een tijdloze presence… Gevat in z’n context.  Onopvallend aanwezig maar niet anoniem.  Trefzeker ingevoegd in z’n omgeving.

De tonen, tinten, systemen en structuren van de omgeving worden gevat en geabsorbeerd, verwerkt en geïnterpreteerd om het invoegen te bevorderen. Een genetische combinatie die maakt dat het gebouw zich perfect inpast en tegelijk uiterst weerbaar opstelt tussen de bruusk verspringende schaalniveau’s en impressies van z’n omgeving.

De plint van het gebouw, een geprononceerde boogarcade, maakt visueel het onderscheid tussen de commerciële ruimtes en de bovenliggende appartmenten.
Het middenlijf boven de arcade bevat telkens drie woonentiteiten De karakteristieke vertikale ritmering van de gevelpenanten geven de woonentiteiten een sterke ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd geeft het gebruik van typische pakhuis en ‘kaai’-ornamentiek het gebouw een herkenbaar en representatief voorkomen.
 

1203 / Nieuwbouw passief bouwblok Cadixwijk / 'India-Natie' / POLO architects, Cuypers & Q architecten, VDCA en PULS architecten / Antwerpen

wulpen_44

‘WULPEN'

Opdracht: Sociaal woonproject
Bouwheer: OCMW Koksijde / bouwmaatschappij Yzer & Zee
Bouwplaats: Wulpen (Koksijde)
Status: in werf
Vermelding: Open oproep 2305  wedstrijd – laureaat uitvoering
Beeld: ©PULSarchitecten

Het langgerekt, driehoekige dorpsplein, voor kerk en pastorie, verbreedt de weg die slingert door landschap en dorp. Het is een verhard plateau, bühne tot de open wijds-en weidsheid, het bevestigt dit ‘dorpsgezicht’ vanuit de Polders. Hier gaat dorp over in landschap, ontspringt het dorp uit z’n omgeving, wordt het ‘dorpslandschap’ gevormd. We beschouwen dit als de ‘grote landschappelijkheid’ van de plek. De specifieke terreingesteldheid, de vorm, de kleine niveauverschillen, het plooien naar de gracht met riet, de ontsluiting … bestempelen we als de ‘kleine landschappelijkheid’ van deze site.

Zowel grote als kleine ‘landschappelijkheid’ zijn top kwaliteiten die we absoluut willen bewaren en uitspelen binnen de context van dorp en bewoner, gemeenschap en individu, publiek en privaat, open en gesloten. We beseffen dat dit niet evident is. Het stellen van grenzen wordt hier een evenwichtsoefening in het koesteren van de vooropgestelde ‘landschappelijkheid’.

LANDSCHAPPELIJKER & SOCIALER WONEN

Deze plek is uniek omwille van de ligging als bouwgrond en hierdoor uiterst waardevol, Wij verwachten dat de toekomstige bewoners zich hier bewust van moeten zijn… het volle besef dat iets zeldzaam wordt verkregen en dat deels gemeengoed moet blijven, dat niet onvoorwaardelijk mag en kan worden geprivatiseerd…. Wij gunnen elke nieuwe bewoner dit fantastische uitzicht op het hinterland maar tegelijk moeten doorzichten, het verweven van landschap en dorp in takt blijven.
Deze gedachte past volledig binnen de actuele oproep tot meer collectiviteit ten gevolge van ‘bouwgrondschaarste’, Ruimte delen en functies bundelen opdat duurzame systemen ontstaan voor het gebruik van land, productie en huisvesting. Anders en kwalitatief(ver) wonen vraagt een mentaliteitswijziging, het in vraag stellen van de ‘gebruikelijke’ typen, minder individuele (individualistische) en meer gemeenschappelijke woonvormen

OCTAGON DUBBELHUIS.

Een cilinder bepaalt geen richting, heeft geen zijden die een voor-of achterkant insinueren, het is de absoluut vrije en meest compacte vorm, solitair en rondom rond evenwaardig. Binnen onze vooropstellingen beschouwen we het strategisch inplanten van cilindervormige volumes als de meest ‘ideale’ bezetting van de site. Het aantal volumes, hun grootte en de onderlinge positie worden verder onderzocht.

Uit ons modelonderzoek blijkt ook dat het samennemen van 2 units als koppel-of dubbelwoning een basisvolume en woontypologie oplevert waarbij elke woning van evenwaardig kwaliteit is binnen een onderlinge positionering die de landschappelijke doorvloei garandeert. Een inplanting de  een evenwicht vormt tussen fragmenteren en segregeren.

De vorm die het meest aansluit bij de cirkel is de veelhoek. ‘The octagon house’ is een typologie die korte tijd zeer populair was midden 19de Eeuw. Deze vrijstaande huizen worden gekenmerkt door een achthoekig plan, meestal met een plat of licht hellend dak en rondom rond een veranda. Ze waren goedkoper om te bouwen, efficiënter en ruimtelijker te organiseren (meer leefruimte) met een uitstekende natuurlijke belichting. Omwille van hun compacte vorm en volumetrie zijn ze makkelijker te verwarmen in de winter en blijven ze langer koel in de zomer. De cirkel werd ook al aanzien als de meest efficiënte vorm, maar ook toen stuitte men op praktische problemen : moeilijker te bouwen en dus duurder, bemeubelbaarheid, etc.... Een belangrijk aspect aan het octagon huis is het ‘bay window’ effect (een essentieel onderdeel in de Victorian houses) waardoor de volledige leefruimte van het octagon huis werkt als zichterker / als viewmaster op de omgeving.

7 geblokte volumes, met in totaal 14 woningen, worden elk strategische en onder een specifieke hoek ingeplant waarbij de zichtlijnen vanuit elke woning open blijven en het landschap er vrij kan doorvloeien. Dit aantal beschouwen we als een maximum waarbij de kwaliteit en landschappelijkheid van de site optimaal blijven.

1202 / Nieuwbouw sociale woningen / Open Oproep 2305 / Wulpen

Meer Woonensembles

Woningen

zand_07

'KANGOEROEWONING'

Opdracht: Nieuwbouw BEN kangoeroewoning
Bouwheer: Familie Zand
Bouwplaats: De Neufstraat te Antwerpen
Totale oppervlakte: 192,62 m2
Status: Omgevingsvergunning bekomen
Beelden: ©PULSarchitecten

1803 / Nieuwbouw kangoeroewoning

pogge_19

'HAECHT 366 HAACHT'

Opdracht: nieuwbouw passief hoekwoningen
Bouwheer: vzw RenovaS
Bouwplaats: Haachtsesteenweg-Bergéstraat te Schaarbeek
Status: Beperkte offertevraag bma.brussels - 2de plaats
Beeld: ©PULSarchitecten

1801 / Nieuwbouw passief hoekwoningen / Wijkcontract Pogge 2017-2020 / Oproep bma.brussels Haecht 366 Haacht / Schaarbeek

hasselt_25

'HASSELT'

Opdracht: Omvormen kantoorgebouw tot woningen + handelsruimte
Bouwplaats: Hasselt
Status: Opgeleverd 2016
Beeld: ©PULSarchitecten

Het bestaande pand, beslaat het volledige perceel en is gesitueerd in de binnenstad van Hasselt langsheen de winkelas van de Demerstraat. Het gebouw dateert uit de 2de helft van de vorige eeuw, gebouwd volgens een klassieke gevelritmering en materiaalgebruik met als functie een Ford autogarage (showroom met herstelplaats en bovenliggende kantoren).

Een eerder classicistisch gebouw opgebouwd volgens een rigide structuur van kolommen en balken (dakbalken zijn stalen spanten) met een strakke maatvoering en gevelritmeringen. Een stedelijke plint (commerciëel gelijkvloers) met middenlijf (open plateau’s), alles uitgevoerd in strakke gevelbepleistering met moulures. Het pand werd na het vertrekken van de garage, omgevormd tot commerciëel gelijkvloers en kantoren met een geel geschilderde gevel, en voorzien van een aantal minder geslaagde gevelwijzigingen / verbouwingen.

De aanpak van de ontwerpopgave bestond erin om de intrinsieke waarde van het oorspronkelijke pand terug
te benadrukken. Hiervoor werd de strakke gevelopbouw en ritmering verder uitgepuurd en aangevuld.
Het volume werd “bekroond” met een nieuwe optopping die het gebouw terug maat en verhouding geeft in zijn context. De bestaande gevels werden in hun oorspronkelijke glorie hersteld door het bekleden met een vlakke gevelbepleistering die werd wit geschilderd, alsook alle buitenschrijnwerk (hout) en ballustrades (staal), de optopping werd opgetrokken in wit geglazuurde gevelsteen.

Het pand kreeg een residentiele invulling, met in het bestaande volume een 8 tal a-typische kleine “lofts” die genieten van de royale verdiepingshoogte, ritmering van de bestaande balken en kolommen en toegevoegde
‘buitenkamer”. In de “optopping“, twee penthouse appartementen met kwalitatieve dakterrassen. De begane grond blijft voorzien voor een commerciële functie.

1306 / Omvormen kantoorgebouw tot woningen en handelsruimte / Hasselt

D_41

'WONINGEN VOOR LEDEBERG'

Opdracht: Nieuwbouw laag-energie woning
Bouwheer: SOgent
Bouwplaats: Ledeberg - Edward Blaesstraat / Franse Vaart
Status: Opgeleverd 2015
Beeld: ©PULSarchitecten

Net als het grond-en pandenbeleid van AG VESPA te Antwerpen  voert SOgent een soortgelijke campagne te Ledeberg, een oude, ietwat vervallen doch levenslustige volkse deelgemeente van Gent.
De dense, smalle straatjes vol kleine arbeidershuisjes hebben een tekort aan herkenningspunten en ademruimte, het generieke straatbeeld in deze wijk werkt beklemmend. Via het opkopen van tientallen vervallen (hoek)panden tracht de stad hieraan te verhelpen. De percelen worden vrijgemaakt ifv betaalbare nieuwbouwwoningen voor jonge Ledebergenaren.

De nieuwe, lage energie woningen worden opgevat als ‘markanten’ in het perspectief van de straat. Strategische incisies in het te bouwen volume genereren doorzichten tussen straten onderling en met het achterliggende bouwblok. Gebouwhoge geveltreillages voor klimplanten ‘vergroenen’ het straatbeeld.

Op een terrein waar nu een oude stoffenopslagloods staat wordt een extra brede doorsteek gemaakt tussen de Edward Blaesstraat en de Franse Vaart.  Langsheen deze nieuwe steeg komt een uiterst smalle nieuwbouwwoning. Z'n gearticuleerd en gerekt bakstenen volume begeleidt de steeg. Het volgt het profiel van de buur en organiseert een wonen met vele opstap-en tussenniveaus. Een houten treillage voor klimplanten omgord een buitenkamer op het dak met uitzicht op de vaart. 

 

 

1103 / Nieuwbouw laag-energie steegwoning / Ledeberg

spoorstraat16

'SPOOR - ROTTERDAM'

Opdracht: Nieuwbouw laag-energie dubbelwoning
Bouwheer: AG VESPA (Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed – en Stadsprojecten Antwerpen)
Bouwplaats: Antwerpen
E-peil: E58 / E60
Status: Opgeleverd 2013
Beeld: ©Bart Gosselin en ©PULSarchitecten

Op de hoek van 2 straten wordt een verkrot pand afgebroken. Het nieuwe bouwvolume, waarvan de hoek sterker wordt afgeschuind, organiseert 2 grondgebonden woningen. De kwaliteiten van dit hoekperceel worden evenredig verdeeld over de 2 units. Via een geschrankte schakeling op de opeenvolgende verdiepingen genieten beiden van het doorzoneffect, een royaal hoekzicht en een dakterras. De gevel met doorlopende horizontale betonnen lijsten vervaagt de aanwezigheid van 2 aparte woningen. Een (af)wisseling van het metselverband tussen deze betonnen speklagen insinueert subtiel het ruimtelijk woonspel dat hierachter schuilt.

1008 / Nieuwbouw dubbelwoonst / Antwerpen

Meer Woningen

Utiliteit

inagro_08

‘INAGRO’

Opdracht:   Laag-energie kantoorgebouw INAGRO, afdeling R&D
Bouwheer:   Provincie West-Vlaanderen
Bouwplaats:   Rumbeke
Budget:   2.000.000 euro  excl. BTW /erelonen
Totale Oppervlakte: 1600  m2
Beeld: ©PULSarchitecten


De campus van INAGRO is een conglomeraat van gebouwen gegroepeerd in diverse clusters. Deze clusters zijn stelselmatig naar mekaar gegroeid. Het louter pragmatisch inrichten heeft de tussenliggende buitenruimte volledig verknipt en gemarginaliseerd. Dit is louter infrastructuur zonder ruimtelijke (wissel)werking. De site mist overzicht en spatiale daadkracht, ze is ‘stedenbouwkundig’ inert.

De geplande afbraak van verouderde bouwsels vergroot en verduidelijkt een open plek op deze site. Het ontpitten vormt een lobbig erf dat wordt begrensd en gekaderd door de langsgevels van de resterende gebouwen. Deze centrale leegte biedt overzicht en perspectief. Ze versterkt de positie van elk gebouw errond alsook  de onderlinge relatie tussen de verschillende gebouwen: ‘common ground’. Eenvoudige landschappelijke ingrepen kunnen de werking van dit middenveld nog versterken, acties die de campus kunnen structureren met eigen middelen.

We vinden dat de nieuwbouw een duidelijk, eigen standpunt moet innemen op de campus. Dat een focus aan z’n rand de structurerende werking van het ontpitte middenerf zal versterken.

We introduceren een fremdkörper of corpus alienum, een vreemd lichaam als katalysator, herkenningspunt. Een bescheiden landmark tussen de generieke bouwsels op deze site. Een krachtig, gebald object met een bevreemdende aantrekkingskracht.

We nemen de cirkel / cilinder als basis. Het is de absoluut vrije en meest compacte vorm, solitair en rondom rond evenwaardig. We willen echter geen slaaf worden van deze ‘ideale’ figuur. Ze wordt bewust vervormt ifv planorganisatie en aspect, gemouleerd tot een organische oervorm, een amoebe.

Alle bovengrondse bouwlagen krijgen eenzelfde royale ‘pakhuishoogte’. Het stapelen van het programma levert zowel de beoogde compactheid als het gewenste toreneffect op. De organische contour, de interne openheid in plan en de doorlopende gevel die als een mantel alle activiteit omhult genereren een vloeiende, intimistische ruimtelijkheid.

We willen de gebalde volumetrie versterken door deze robuust te maken. De oervorm die soms slank dan weer plomp tevoorschijn komt als een stompe toren. Het onregelmatig afbuigen van de gevel, een continue vervorming. De posities van de openingen tekenen zich speels af op het volume. De in hoofdzaak vierkante openingen bevestigen het best de massiviteit van dit gestalt, als een donjon. Dit gebouw is z’n structuur, z’n structuur is architectuur. De gevel is een dikke, dragende minerale schors uit gewapend beton en een genuanceerd groene gevelsteen. Het geeft dit gebouw een weerbarstige patine.

Een mogelijke uitbreiding in de toekomst zien wij in de hoogte. Het versterkt alleen maar het opzet van ons voorstel. Het gebouw schiet op en markeert hiermee z’n positie op de campus. Het levert een duidelijk beeld vanop straat en het middenerf. Het verschijnt als een baken tussen de verderop gelegen loodsen, hallen en serres : wisselwerking en interactie.

1305 / Nieuwbouw laag-energie kantoorgebouw INAGRO / Oproep Winvorm 0207 / Rumbeke

groenenborger_25

GROENBORGERLAAN


Opdracht :  nieuwbouw stelplaats en kantoren voor de stedelijke groendienst met ondergrondse parking
Bouwheer :  Stad Antwerpen
Bouwplaats :   Antwerpen
Budget:   6.459.655 euro  excl. BTW /erelonen
Totale Oppervlakte :  5998  m2
Status : wedstrijd
E-peil : 0 – energie / energieneutraal
Beeld: ©PULSarchitecten

TUSSEN DE REUZEN

De universiteitscampus “Groenenborger”, het Middelheimziekenhuis en de 2 woonslabs op het plateau aan het Rucaplein begrenzen een stuk niemandsland vol struikgewas. Ze bepalen de schaal van de omgeving en kaderen een plek bestemt als gelegenheidscampus, een cluster van 3 gebouwen zonder enige inhoudelijke overeenkomst. De eerste 2 volgen de maat en opstelling van de gebouwen in de omgeving : compacte footprints in een doorwaadbaar park op het maaiveld.
We willen de nieuwe stelplaats bewust uitbeelden en z’n activiteit eenduidig belichamen, niet via een ensemble van diverse gebouwen maar in een gebald object.

ORGANISATIE & VORM

Volledig ondergronds komt de parking. Op begane grond plannen we het werkerf, het magazijn op de 1ste  en de kantoren op de 2de verdieping.
De oppervlaktes van de 3 bovengrondse functieblokken zijn quasi hetzelfde. We organiseren ze telkens per niveau in een zo compact mogelijk ruimtelijk scenario. De 2 bovenste lagen overkappen een deel van het werkerf zoals een centraal ingeplante paraplu. Hieronder wordt al het rollend materiaal cirkelvormig opgesteld.  Het optimaliseert en maximaliseert het gebruik van een doorlopende werkerf.

De functionele flowchart wordt vertaald in een compacte achthoekige bovenbouw uitkragend en steunend op 4 betonnen pijlers. Door het volledige werkerf op te tillen boven het maaiveld voorzien we de parking van een natuurlijke doorluchting en stellen we duidelijke grenzen aan de 4 zijden van het werkerf. Het gebouw staat op een plateau en lijkt te zweven, te drijven over maaiveld : ‘Ile Flottante’.

BEELD & GESTALT

Dit gebouw is z’n structuur. Z’n structuur is architectuur, zoals bij een brug of watertoren. De 4 betonnen pijlers met de 3 vloerplaten vormen, een bouwkundig, infrastructureel kunstwerk. En waarom ook geen kunstwerk in de andere betekenis? Een solitiar, iconisch object, sculptuur, ‘uitloper’ van het beeldenpark ‘Middelheim’.

De octagonale bovenbouw is een kloeke basisvorm met evenwaardige gevelfacetten. De positionering van de raamopeningen lijkt willekeurig, ze tekenen zich speels op de gevelfacetten. Ze kaderen weloverwogen zichten en geven controle over de activiteiten op het erf en de omgeving.

Voor de gevel plaatsen we een uitvergrote ‘treillage’. Deze eeuwenoude architecturale interventietechniek in het begeleiden van planten schenkt het gebouw een extra dimensie. Het doorlopend traliewerk van vertikale en schuine latten benadrukt de basisvorm en geeft schaal, gelaagdheid en dynamiek (torsie) aan de gevel.


 

1301 / Nieuwbouw nul-energie stelplaats / Groenenborgerlaan / Wilrijk

Hoge-rielen_09

'HOGE RIELEN'

Opdracht: Gefaseerde restauratie van 4legerloodsen
Bouwheer: Vlaamse Gemeenschap Fonds voor culturele infrastructuur
Bouwplaats: ‘De Hoge Rielen’, Kasterlee
Status: Opgeleverd 2009
Beeld: ©PULSarchitecten

Dit project is onderdeel van het Masterplan / concept voor de toekomstige totaalontwikkeling van het domein ‘de hoge Rielen’ opgesteld door Secchi & Vigano. Uitgangspunt is de impact van de oorspronkelijke militaire architectuur als totaliteit op het domein, waarmee deze is vergroeid.

De loodsen, hun ‘verschijning en het aantal, worden binnen dit opzet als onvoorwaardelijk ‘ongenaakbaar’ gesteld. Deze depots, ingeplant op uitgekiende onderlinge ‘bufferafstanden’, ontworpen en geassambleerd door de Genietroepen, kennen een onweerlegbare rationele en structureel uitgepuurde opbouw met basic detaillering, geheel in functie van hun oorspronkelijke doel.

Ons aandeel betreft het zo getrouw mogelijk restaureren en bouwtechnisch revalideren van de bestaande loodsen opdat deze als ‘gezonde’ shelters ter beschikking staan voor toekomstig gebruik.

Door middel van constructietekeningen op schaal ½ wordt de nuchtere en functionele elegantie van deze ‘kunstwerken’ in al hun details verduidelijkt.
 

 

 

 

0608 / Renovatie oude legerloodsen 'De hoge rielen' / Kasterlee

kmda_01

'HAVENHONDEN EN KADEKATTEN'

Opdracht: Omvorming en uitbreiding pand tot stedelijk dierenasiel
Bouwheer: Vzw KMDA, koninklijke maatschappij voor dierenbescherming Antwerpen 
Bouwplaats: Haven van Antwerpen
Totale Oppervlakte: 916 m2
Status: Opgeleverd 2006
Beeld: ©Filip Dujardin en ©PULSarchitecten

Het KMDA, met hoofdstek in Kontich, moet na huuropzeg en afbraak (omwille van aanleg HST) op zoek naar een nieuw onderkomen binnen de stad. Naast opvang van verwaarloosde, verlaten dieren en het “hotel" trachten zij vooral een sensibiliserende werking uit te bouwen met breed maatschappelijk draagvlak.

- Setting : Antwerps havengebied in volle bedrijvigheid. De site zit letterlijk geprangd tussen 2 spoorwegen, op het kruispunt van een drukke havenweg en de laad-en loskade van de achterliggende Fruitnatie.

- Programma : Omvorming en uitbreiding van een bestaand havengebouw tot kantoren, educatief centrum, onderzoeks-operatie-ruimte, opvang van katten / honden en politiehokken.

Het bestaande gebouw staat centraal op een “parkingtarmac”. Omwille van oppervlakte eisen en het representatieve aspect wordt de nieuwbouwuitbreiding vooraan, als kop, ingepland. Hierin komt de “afdeling” honden. Doel is om, ondanks de beperkte oppervlakte, toch alle noodzakelijke onderdelen, weliswaar geconcentreerd, te voorzien (binnenhok, buitenhok en loopwei). Uit de analyse van diverse opstellingen destilleren we een nieuw principe: de orthogonale, open opstelling met doorloop. Een langsbeuk met hierop afwisselend zijbeuken en tussenpatio’s garanderen een maximum aan licht, (over)zicht, buitenruimte en interne rust.

Het bestaande gebouw wordt volledig opgefrist en ingericht met balie, operatieruimte, kantoren,”educatief centrum”. Het kattenparadijs op de eerste verdieping wordt verbonden met een “kattenvolière” op het dak van nieuwbouwuitbreiding.

Door de toegeëigende rol als voorbeeldfunctie staan materiaalgebruik en technieken hier volledig in het teken van “duurzaam bouwen” (energiegebruik, recuperatie….). Het geheel wordt omgord, samen-gebonden door een wal van schanskorven gevuld met baggerkeien en voorzien van groendak, regenwaterrecuperatie, voorverwarming/koeling via de ondergrond, zonnepanelen… : “de groene oase in de haven”.


 

0307 / Omvorming en uitbreiding pand tot stedelijk dierenasiel / Antwerpen

lommel_031

Opdracht: Nieuwbouw dierenasiel
Bouwheer: Gemeente Lommel
Bouwplaats: Lommel
Status: Open Oproep 1515 - wedstrijd
Beeld: ©PULSarchitecten

0806 / Nieuwbouw dierenasiel / Open Oproep 1515 / Lommel

Meer Utiliteit


over ons

150226_pulspeople

Bart Viellefont: architect - ruimtelijk planner - zaakvoerder
Philippe Van Deyck: architect - zaakvoerder
Bram Vangampelaere: architect - zaakvoerder

Philippe Swartenbroux: interieurarchitect - docent UHasselt
Liesbeth De Schutter: architect

Voormalig medewerkers: Marijn Proot, Sebastiaan Wouters, Gwenn Van Laer, Patrick van Hofwegen, Evelien Thuysbaert

 

PULS architecten bv is een samenwerking van architecten die (sinds 2004) samen alle nivo’s binnen het ordenen van de ruimte bestrijken : stedebouw, architectuur en interieur architectuur. Gebundeld hebben we een sterk groeiende ervaring in diverse programmastellingen  voor zowel particuliere bouwheren, vennootschappen en verenigingen, ocmw’s, AG Vespa, SOGent, Vlaamse overheid, lokale besturen, het gemeenschapsonderwijs, huisvestingsmaatschappijen, bouwpromotoren ...

Onze ambitie

“ …. Het onderbouwd uitbalanceren van dat aanwezige en het nieuwe is de nuance die wij onszelf willen voorhouden en waar onze sterkte zit, waar we zeker nog in willen groeien. Het levert ons inzien een rijke gelaagdheid die projecten meer weerbaar maakt, resistenter, zelfbewuster en dus duurzamer. Identiteit genereren via het ingrijpen, het ‘maken’ / ‘mouleren’ van context is hoe wij opdrachten benaderen, ongeacht schaal of programma. Zoeken naar identiteit vinden wij essentieel… identiteit geven ook …. Hoewel dat niet zonder risico is, het kan ontsporen (dokter Frankenstein) en waarom misschien ook niet, als er maar een besef is van dat risico.  Niets is natuurlijk zonder voorgeschiedenis of context en dus identiteit. Het is bovendien bruut en te makkelijk om iets al te vlug te bestempelen als karakterloos ….om zo geforceerd en ongenuanceerd ‘identiteit’ op te dringen…. Hierin ligt zeker niet onze interesse…”  (lezing PULS architecten in Bozar 04-10-2011)

We zijn van mening dat de kracht van een ontwerp ligt in de intelligente flexibiliteit van een team dat nieuwe (opdracht) programmastellingen benadert en niet via een eenzijdig doorgedreven specifieke kennis. Dat er op vragen qua ontwerp, budget, programma, timing, materialisatie, rendabiliteit etc..., enkel via het gericht samenbrengen van ‘bezochte’ (gezochte en behandelde) kennis gefundeerde en frisse antwoorden of oplossingen kunnen worden geformuleerd. 

Via een procesgestuurde controle op concept, uitwerking, detaillering en uitvoering der werken is een hoge standaardkwaliteit binnen omlijnde criteria steeds realiseerbaar. Deze methodiek gunt ons bewust een grote ‘ontwerpvrijheid’, dynamiek en open blik . Met deze invalshoek wordt elke opdracht aangepakt, ongeacht z'n schaal, als een uniek vraagstuk met als doel te komen tot een geëigend en "oorspronkelijk" resultaat.

Publicaties

 • A+ 174 feb-mrt 2002: 034 interieur "Inrichting van een loft Antwerpen".

 • De Standaard / Het Nieuwsblad 21-22 sept 2002: "Toveren met multifunctioneel woonmeubel in Antwerpse loft: Als een Zwitsers zakmes".
 • 
Actief wonen nr. 88 feb 2003: "Woonloft te Antwerpen".
 • Knack weekend nr.9 2006: "Wonen met een container".
 • 
Nivo programma op RTV 10 okt 2006: Verbouwing woning P-V.
 • 
A+ 207 aug-sept 2007: "Het hondenparadijs" (Stedelijk dierenasiel Antwerpen, KMDA).
 • Danda.be, 2006: "KMDA Antwerpen" (Stedelijk dierenasiel Antwerpen, KMDA).
 • Knack, 23 jan 2008: "Krottenbeleid is geen sociale huisvesting" (Woning Familiestraat Antwerpen AG Vespa). 
 • 
A+ 216 feb-mrt 2009: “Problemen zoeken” (Woning Violetstraat Antwerpen AG Vespa).
 • A+ 219 aug-sept 2009: "In goeden huize" (Anautica Dieghemhof Schilde).
 • De Standaard Magazine, 10 okt 2009: “Van Krot naar Hot” (Woning Familiestraat Antwerpen AG Vespa).
 • Knack extra nr.6 2010: "Vastgoed in Vlaanderen. Antwerpen renoveert" (Woningen Tirstraat Antwerpen AG Vespa).
 • 
Knack nr.12 2010: "Antwerpen het nieuwe wonen. Wonen in de buidel van moeder".
 • Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2010: "Project 'tetris'-dubbelwoonst" (Woning Violetstraat Antwerpen AG Vespa).
 • Knack weekend nr.35 2011: "Binnenkort in de kijker.  Nieuw talent".
 • A+ 231 aug-sept 2011: "De Drei Heeren" (Woningen Tirstraat Antwerpen AG Vespa).
 • BOZAR architecture + 'NICHE': PULS architecten, "De Drei Heeren" (Woningen Tirstraat Antwerpen AG Vespa).
 • Existenz 2-1: "De Drei Heeren" (Woningen Tirstraat Antwerpen AG Vespa).
 • Archined.nl nov 2011: "Stadsplanning als collectieve verantwoordelijkheid" (De Coninckplein Antwerpen).
 • GVA, 20 mrt 2012: "Krot verbouwen is boeiende uitdaging".
 • XX MODELS. Young Belgian Architecture, 2012: "PULS architecten".
 • Architectura.be mei 2013: "Voormalig kostuumatelier huisvest crèche en woningen volgens passiefhuisprincipe". (Passief kinderdagverblijf en woningen Antwerpen AG Vespa AG Kop).
 • Les Cahiers Nouveaux n°85 2013: "La politique foncière et immobilière de la ville d'Anvers - K.Borret" (Woning Eggestraat Antwerpen AG Vespa).
 • XX MODELS. Young Belgian Architecture - China issue, 2013: "PULS architecten" (Woningen Tirstraat Antwerpen AG Vespa / Dubbelwoonst Spoorstraat-Rotterdamstraat Antwerpen AG Vespa / Laag-energie hoekwoningen Ledeberg SOGent / Nieuwbouw woningen en commerciële ruimte De Coninckplein Antwerpen AG Vespa).
 • HLN, 18 jan 2014: "Te gekke gevel" (Woning Familiestraat Antwerpen AG Vespa).
 • MARK Magazine nr.49 2014: "Corner Boys" PULS architecten builds houses on difficult and often unwanted urban plots. (Laag-energie hoekwoningen Ledeberg SOGent / Laag-energie hoekwoning Ledeberg SOGent / Dubbelwoonst Spoorstraat-Rotterdamstraat Antwerpen AG Vespa).
 • AMC Maisons (Hors-Série 2014): Maison Urbaines p. 58 "Maison 0910A, Gand, Belgique" (Laag-energie hoekwoning Ledeberg SOGent).
 • Architectura.be Nov 2014: "India Natie binnenkort van start" (Nieuwbouw passief bouwblok Cadixwijk Antwerpen).
 • ARCH+ 220, Aug 2015: "Doppelhaus Ledeberg" p.72-75 (Laag-energie hoekwoningen Ledeberg SOGent).
 • GVA, 15 sept 2015: "Stad opent nieuwe kinderopvang met 85 plaatsen" (Kinderdagverblijf bobijn, Project Kostuumatelier Antwerpen).
 • Architraaf n° 185, Sept 2015: "Hoe woont een samenleving in verandering?" (Stadsontwikkeling volgens AG Vespa en SOGent).
 • AGVespa.be, 18 Sept 2015: "Opening kinderdagverblijf Bobijn in ’t Groen Kwartier." (Kinderdagverblijf bobijn, Project Kostuumatelier Antwerpen).
 • Architectura.be Okt 2015: "Nieuw leven voor Kostuumatelier in Antwerpen volgens passief bouwconcept." (Project Kostuumatelier Antwerpen).
 • Vande Moortel.be Dec 2015: "Passieve woningen met een meerwaarde in hartje Antwerpen" (Project Kostuumatelier, AGVespa).
 • Architectura.be Dec 2015: "De Dageraad" (Project De Dageraad, Kortessem, GO!).
 • Ledeberg Leeft Juni 2016: "Nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken" (Projecten Ledeberg A en BC, SOGent).
 • 'Architectuur op maat' - Architectuurboek vlaanderen N°12, Juni 2016: 5 gepubliceerde projecten: "Project 0910a Laag-energie hoekwoning - Ledeberg" / "Project 0910b Laag-energie hoekwoningen - Ledeberg" / "Project 0801 Appartementen Falconplein - Antwerpen" / "Project 1008 Dubbelwoonst Spoorstraat - Antwerpen" / "Project 1101 Kostuumatelier - Passief Kinderopvang Bobijn en passief woningen - Antwerpen".
 • Plantwerpen.be Aug 2016: "Stadstuinieren / Groen dat piept als je goed kijkt" (Project Kostuumatelier - Kinderdagverblijf Bobijn, AGVespa).
 • Architectura.be Sept 2016: "BuSO De Dageraad toont dat staal niet enkel industrieel hoeft te zijn" (Project De dageraad - Kortessem, GO!).
 • info_steel 48 Sept-Dec 2016: "Schoolateliers De Dageraad" p.27 (Project De dageraad - Kortessem, GO!).
 • Het Nieuwsblad, 17 sept 2016: "Gent heeft wél knappe architectuur" p.6 (Projecten Ledeberg A en BC, SOGent).
 • Architraaf n° 191, Feb 2017: "PULS architecten" p.10-11 (Project "Kostuumatelier - Kinderdagverblijf Bobijn" - Antwerpen / Project "Laag-energie hoekwoningen" - Ledeberg / Project "Dubbelwoonst Spoorstraat-Rotterdamstraat" - Antwerpen / Project "De Bloesem", Sint-Truiden / Project "Falcon" - Antwerpen / Project "Tussen Kerk & Lotus" - Lembeke).
 • Architraaf n° 191, Feb 2017: "Fraaie hoekwoning biedt architecturale ademruimte" p.12-14 (Project 0910a "Laag-energie hoekwoning" - Ledeberg - SOGent).
 • Op de Academic Architecture Award werd masterstudente Anna Van Oekelen laureaat met het essay "Explicitly humble and (un)remarkably evident" in de categorie 'Public Space'. Onderwerp van deze 'architectuurkritiek' was ons project 1101 "Kostuumatelier" te Antwerpen - AGVespa. (English / Nederlands).  Ook UAntwerpen.be vermeld het winnende essay en het kostuumatelier.
 • Bouwen aan vlaanderen n°4, Sept-Okt 2017: "Verscheidenheid troef in cadixwijk" p.30-37 (Project 1203 "India-Natie", Nieuwbouw passief bouwblok Cadixwijk - Antwerpen).
 • Zinkinfo Benelux, 2017: Utiliteitsbouw p.28 (Project 1107 "De dageraad", SBSO school te Kortessem).
 • 'Wanneer attitudes vorm krijgen' - Architectuurboek vlaanderen N°14, juni 2020: Gepubliceerd project: "Project 1302 Halewijnlaan - Linkeroever Antwerpen" in essay: 'Tussen de raderen' p.137-144.

Lezingen / presentaties

 • "PULS architecten" binnen de lezingenreeks van het archistenforum, Hoger Architectuur instituut te Antwerpen: nov 2005.
 • 
"PULS architecten" binnen de lezingenreeks van architectuurwijzer vzw te Hasselt: jan 2007.

 • "PULS architecten" gastpresentatie over voorstellingstechnieken Artesis Hogeschool departement ontwerpwetenschappen: feb 2009.
 • "Anautica Dieghemhof": gastpresentatie van het project binnen het vak ontwerpmethodiek, thema inclusief ontwerpen KULeuven: 26 apr 2010.

 • "Anautica Dieghemhof": gastpresentatie van het project binnen het vak ontwerpmethodiek, thema inclusief ontwerpen KULeuven: 20 mrt 2011.

 • "De Drei Heeren", lezing in BOZAR in het kader van de ‘NICHE’ reeks: 6 okt 2011 / youtube.
 • "FORDAILYUSE" lecture at the Nuremberg Institute of Technology (TH Nürnberg), in the lecture series „form & structure“: 15 apr 2015.
 • "Kostuumatelier", lezing in architectuur-café, georganiseerd door EHA en PHP: 20 apr 2015.
 • "PULS architecten" lecture for GASTHAUS 2019, at the RWTH Aachen University, Fakultät Architektur, Lehr- und Forschungsgebiet Raumgestaltung: 21 mei 2019.
 • "Pecha Kucha #6 'Palimpsest'", lezing in het kader van het Festival van de Architectuur (DOK Gent): 24 sept 2019.

Exposities

 • "Mijn Huis Mijn Architect 2002": Woonloft te Antwerpen.

 • "Mijn Huis Mijn Architect 2004": Verbouwing en inrichting stadswoning te Antwerpen.

 • "Creative pool (interieur)architectuur": Designcentrum 'Winkelhaak' te Antwerpen: sept 2004.

 • "Mijn Huis Mijn Architect 2005": Verbouwing en inrichting appartement te Antwerpen.
 • 
Architectuurtentoonstelling in "Heilig Graf" te Turnhout: feb 2006.

 • Tentoonstelling "BEST OF!" Provinciehuis Antwerpen: sept 2009.

 • Tentoonstelling in BOZAR in het kader van de ‘NICHE’ reeks: okt 2011.
 • Tentoonstelling in BOZAR : "XX MODELS. Young Belgian Architecture" : 26 sept tot 25 nov 2012
 • Tentoonstelling in Maison de l’architecture et de la ville PACA te Marseille : "XX Models. Jeune Architecture Belge" : 17 mei 2013 – 14 juni 2013
 • Tentoonstelling in Bi-City Architecture and Urbanism Biennale of Shenzhen: "XX Models. Young Belgian Architecture" : 6 sept 2013 - 28 februari 2014
 • "Dag van de architectuur" 11 okt 2015: Loodsen 'De hoge rielen'.
 • "D/a" 22 sept 2019: Kostuumatelier (Rondleidingen dag van de architectuur).

Awards

 • 1ste prijs Antwerpen woonstad 2006 verbouwing van een stadswoning: Woning D-P.


 • AG VESPA behaalde de 'architectuurprijs 2006 van de provincie Antwerpen' en de prijs van 'bouwheer 2007' met hun grond en pandenbeleid waarvan onze projecten 'Familiestraat' / 'Maison Tetris' / 'Schijfstraat' / 'De Coninckplein' en 'Falconplein' deel uitmaken.

 • 
Selectie 'Belgian Building Awards 2007' niet residentiële gebouwen: Dierenasiel KMDA.


 • Selectie Belgische Prijs voor Architectuur & Energie 2009 met:


  1. Renovatie en uitbreiding 'Dieghemhof' i.f.v. levenslang begeleid wonen andersvaliden te  Schilde.


  2. Violetstraat Antwerpen: Nieuwbouw invulproject met 2 compacte, in mekaar gevlochten kwalitatieve stadswoningen.