Omvorming en uitbreiding van havenpand tot stedelijk dierenasiel
Bouwheer: KMDA
Bouwplaats: 2030 Antwerpen
Status: Opgeleverd
Credits: ©Filip Dujardin en ©PULSarchitecten

Het KMDA, met hoofdstek in Kontich, moet na huuropzeg en afbraak (omwille van aanleg HST) op zoek naar een nieuw onderkomen binnen de stad. Naast opvang van verwaarloosde, verlaten dieren en het “hotel” trachten zij vooral een sensibiliserende werking uit te bouwen met breed maatschappelijk draagvlak.

Setting

Antwerps havengebied in volle bedrijvigheid. De site zit letterlijk geprangd tussen 2 spoorwegen, op het kruispunt van een drukke havenweg en de laad-en loskade van de achterliggende Fruitnatie.

Programma

Omvorming en uitbreiding van een bestaand havengebouw tot kantoren, educatief centrum, onderzoeks-operatie-ruimte, opvang van katten / honden en politiehokken.

Het bestaande gebouw staat centraal op een “parkingtarmac”. Omwille van oppervlakte eisen en het representatieve aspect wordt de nieuwbouwuitbreiding vooraan, als kop, ingepland. Hierin komt de “afdeling” honden. Doel is om, ondanks de beperkte oppervlakte, toch alle noodzakelijke onderdelen, weliswaar geconcentreerd, te voorzien (binnenhok, buitenhok en loopwei). Uit de analyse van diverse opstellingen destilleren we een nieuw principe: de orthogonale, open opstelling met doorloop. Een langsbeuk met hierop afwisselend zijbeuken en tussenpatio’s garanderen een maximum aan licht, (over)zicht, buitenruimte en interne rust.

Het bestaande gebouw wordt volledig opgefrist en ingericht met balie, operatieruimte, kantoren,”educatief centrum”. Het kattenparadijs op de eerste verdieping wordt verbonden met een “kattenvolière” op het dak van nieuwbouwuitbreiding.

Door de toegeëigende rol als voorbeeldfunctie staan materiaalgebruik en technieken hier volledig in het teken van “duurzaam bouwen” (energiegebruik, recuperatie….). Het geheel wordt omgord, samen-gebonden door een wal van schanskorven gevuld met baggerkeien en voorzien van groendak, regenwaterrecuperatie, voorverwarming/koeling via de ondergrond, zonnepanelen…: “de groene oase in de haven”.