PULS architecten bv is een samenwerking van architecten die (sinds 2004) samen alle niveau’s binnen het ordenen van de ruimte bestrijken: stedebouw, architectuur en interieur-architectuur. Gebundeld hebben we een uitgebreide expertise in diverse programmastellingen voor zowel particuliere bouwheren, vennootschappen en verenigingen, ocmw’s, AG Vespa, SOGent, de Vlaamse overheid, lokale besturen, het gemeenschaps­onderwijs, huisvestings­maatschappijen, bouwpromotoren …

Onze ambitie

“ …. Het onderbouwd uitbalanceren van het aanwezige en het nieuwe is de nuance die wij onszelf willen voorhouden en waar onze sterkte zit, waar we zeker nog in willen groeien. Het levert volgens ons een rijke gelaagdheid die projecten meer weerbaar maakt, resistenter, zelfbewuster en dus duurzamer. Identiteit genereren via het ingrijpen, het ‘maken’ / ‘mouleren’ van context is hoe wij opdrachten benaderen, ongeacht schaal of programma. Zoeken naar identiteit vinden wij essentieel… identiteit geven ook… Hoewel dat niet zonder risico is, het kan ontsporen (dokter Frankenstein) en waarom misschien ook niet, als er maar een besef is van dat risico. Niets is natuurlijk zonder voorgeschiedenis of context en dus identiteit. Het is bovendien bruut en te makkelijk om iets al te vlug te bestempelen als karakterloos… om zo geforceerd en ongenuanceerd ‘identiteit’ op te dringen… Hierin ligt zeker niet onze interesse…”
(PULS architecten, Bozar 04-10-2011)

We zijn van mening dat de kracht van een ontwerp ligt in de intelligente flexibiliteit van een team en de manier waarop nieuwe opdracht- en programmastellingen benaderd worden en niet via een eenzijdig doorgedreven specifieke kennis. Dat er op vragen qua ontwerp, budget, programma, timing, materialisatie, rendabiliteit etc…, enkel via het gericht samenbrengen van ‘bezochte’ (gezochte en behandelde) kennis gefundeerde en frisse antwoorden of oplossingen kunnen worden geformuleerd.

Via een procesgestuurde controle op concept, uitwerking, detaillering en uitvoering van de werken is een hoge standaardkwaliteit binnen omlijnde criteria steeds realiseerbaar. Deze methodiek gunt ons bewust een grote ‘ontwerpvrijheid’, dynamiek en open blik. Met deze invalshoek wordt elke opdracht aangepakt, ongeacht z’n schaal, als een uniek vraagstuk met als doel te komen tot een geëigend en “oorspronkelijk” resultaat.

Publicaties

 • De Standaard, 2 feb 2022: “Sociale woningbouw: de motor voor duurzame stedenbouw” – Project “Kerkdreef”, Rijkevorsel, OCMW Rijkevorsel.
 • Celebrating Public Architecture’ – Buildings from the Open Call in Flanders 2000-21, november 2021 – Project “Wulpen” op p.9-10.
 • Toolbox Dorpse Architectuur’, oktober 2021 – Projecten “Lembeke” en “Wulpen” op p.49, p.67, p.69, p.89, p.99, p.119 en p.128.
 • Baunetz.de juli 2021: “Staatlich geförderte Doppelhaushälften – Sozialer Wohnungsbau in Belgien von puls architecten” – Project “Wulpen”, Ijzer & Zee.
 • Composite Presence’, mei 2021 – Project “Veldkapel – Muizen”: in essay “Model Town (as) a Collection of Scattered Architectural Forms”, Maarten Van Den Driessche p. 12-25 en Projectfiche op p. 56-57.
 • Wanneer attitudes vorm krijgen’ – Architectuurboek vlaanderen N°14, juni 2020 – Project “Halewijnlaan”, Linkeroever Antwerpen, Hooyberghs – Woonhaven in essay: ‘Tussen de raderen’, Isabelle Blancke, p.137-144.
 • Zinkinfo Benelux, 2017: Utiliteitsbouw p.28 – Project “De dageraad”, SBSO school, Kortessem.
 • Bouwen aan vlaanderen n°4, sept-okt 2017: “Verscheidenheid troef in cadixwijk” p.30-37 – Project “India-Natie”, Nieuwbouw passief bouwblok Cadixwijk, Antwerpen.
 • Op de Academic Architecture Award werd masterstudente Anna Van Oekelen laureaat met het essay “Explicitly humble and (un)remarkably evident” in de categorie ‘Public Space’. Onderwerp van deze ‘architectuurkritiek’ was ons project “Kostuumatelier”, Antwerpen – AGVespa. (English / Nederlands).  Ook UAntwerpen.be vermeld het winnende essay en het “kostuumatelier”.
 • Architraaf n° 191, feb 2017: “Fraaie hoekwoning biedt architecturale ademruimte” p.12-14 – Project “Frans de coninckstraat”, Ledeberg, SOGent.
 • Architraaf n° 191, feb 2017: “PULS architecten” p.10-11 – Project “Kostuumatelier”, Kinderdagverblijf Bobijn, Antwerpen, AG Vespa / Project “Veldwijkstraat” – Ledeberg, SOGent / Project “Spoorstraat”, Antwerpen, AG Vespa / Project “De Bloesem”, Sint-Truiden, GO! / Project “Falconplein”, Antwerpen, AG Vespa / Project “Lembeke”, Lembeke, Wyckaert.
 • Het Nieuwsblad, 17 sept 2016: “Gent heeft wél knappe architectuur” p.6 – Project “Veldwijkstraat”, Ledeberg, SOGent.
 • Info_steel 48 sept-dec 2016: “Schoolateliers De Dageraad” p.27 – Project “De dageraad”, Kortessem, GO!.
 • Architectura.be sept 2016: “BuSO De Dageraad toont dat staal niet enkel industrieel hoeft te zijn” – Project “De dageraad”, Kortessem, GO!.
 • Plantwerpen.be aug 2016: “Stadstuinieren / Groen dat piept als je goed kijkt” – Project “Kostuumatelier”, Kinderdagverblijf Bobijn, Antwerpen, AG Vespa.
 • Architectuur op maat’ – Architectuurboek vlaanderen N°12, Juni 2016 – 5 gepubliceerde projecten: Project “Frans de coninckstraat”, Ledeberg, SOGent / Project “Veldwijkstraat”, Ledeberg, SOGent / Project “Falconplein”, Antwerpen, AG Vespa / Project “Spoorstraat”, Antwerpen, AG Vespa / Project “Kostuumatelier”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Ledeberg Leeft juni 2016: “Nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken” – Projecten “Frans de coninckstraat” en “Veldwijkstraat”, Ledeberg, SOGent.
 • Architectura.be dec 2015: “De Dageraad” – Project “De Dageraad”, Kortessem, GO!.
 • Vande Moortel.be dec 2015: “Passieve woningen met een meerwaarde in hartje Antwerpen” – Project “Kostuumatelier”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Architectura.be okt 2015: “Nieuw leven voor Kostuumatelier in Antwerpen volgens passief bouwconcept.” – Project “Kostuumatelier”, Antwerpen, AG Vespa.
 • AGVespa.be, 18 sept 2015: “Opening kinderdagverblijf Bobijn in ’t Groen Kwartier.” – Kinderdagverblijf bobijn, Project “Kostuumatelier” Antwerpen, AGVespa.
 • Architraaf n° 185, sept 2015: “Hoe woont een samenleving in verandering?” – Stadsontwikkeling volgens AG Vespa en SOGent.
 • GVA, 15 sept 2015: “Stad opent nieuwe kinderopvang met 85 plaatsen” – Kinderdagverblijf bobijn, Project “Kostuumatelier”, Antwerpen, AGVespa.
 • ARCH+ 220, aug 2015: “Doppelhaus Ledeberg” p.72-75 – Project “Veldwijkstraat”, Ledeberg, SOGent.
 • Architectura.be nov 2014: “India Natie binnenkort van start” – Project “India-natie”, Nieuwbouw passief bouwblok Cadixwijk, Antwerpen.
 • AMC Maisons (Hors-Série 2014): Maison Urbaines p. 58 “Maison 0910A, Gand, Belgique” – Project “Frans de coninckstraat”, Ledeberg, SOGent.
 • MARK Magazine nr.49 2014: “Corner Boys” ‘PULS architecten builds houses on difficult and often unwanted urban plots.’ – Projecten “Frans de coninckstraat” en “Veldwijkstraat”, Ledeberg, SOGent / Project dubbelwoonst “Spoorstraat”, Antwerpen, AG Vespa.
 • HLN, 18 jan 2014: “Te gekke gevel” – Project “Familiestraat”, Antwerpen, AG Vespa.
 • ‘XX MODELS. Young Belgian Architecture – China issue’, 2013: “PULS architecten” – Project “De drei heeren”, Antwerpen, AG Vespa / Project “Spoorstraat”, Antwerpen, AG Vespa / Project “Veldwijkstraat”, Ledeberg, SOGent / Project “De Coninckplein”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Les Cahiers Nouveaux n°85 2013: “La politique foncière et immobilière de la ville d’Anvers” – K.Borret – Project “Eggestraat”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Architectura.be mei 2013: “Voormalig kostuumatelier huisvest crèche en woningen volgens passiefhuisprincipe”. – Project “Kostuumatelier”, Passief kinderdagverblijf en woningen, Antwerpen, AG Vespa en AG Kop.
 • ‘XX MODELS. Young Belgian Architecture’, 2012: “PULS architecten – De drei heeren”. – Project “De drei heeren”, Antwerpen, AG Vespa.
 • GVA, 20 mrt 2012: “Krot verbouwen is boeiende uitdaging”.
 • Archined.nl nov 2011: “Stadsplanning als collectieve verantwoordelijkheid” – Project “De Coninckplein”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Existenz 2-1: “De Drei Heeren” – Project “De drei heeren”, Antwerpen, AG Vespa.
 • BOZAR architecture + ‘NICHE’: PULS architecten, “De Drei Heeren” – Project “De drei heeren”, Antwerpen, AG Vespa.
 • A+ 231 aug-sept 2011: “De Drei Heeren” – Project “De drei heeren”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Knack weekend nr.35 2011: “Binnenkort in de kijker.  Nieuw talent”.
 • Architectuurboek Vlaanderen N°10 – ‘Radicale gemeenplaatsen’ – Project “Violetstraat”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Knack nr.12 2010: “Antwerpen het nieuwe wonen. Wonen in de buidel van moeder”.
 • Knack extra nr.6 2010: “Vastgoed in Vlaanderen. Antwerpen renoveert” - Project “De drei heeren”, Antwerpen, AG Vespa.
 • De Standaard Magazine, 10 okt 2009: “Van Krot naar Hot” – Project “Familiestraat”, Antwerpen, AG Vespa.
 • A+ 219 aug-sept 2009: “In goeden huize” – Project “Dieghemhof”, Schilde, vzw Anautica.
 • A+ 216 feb-mrt 2009: “Problemen zoeken” – Project “Violetstraat”, Antwerpen, AG Vespa.
 • Knack, 23 jan 2008: “Krottenbeleid is geen sociale huisvesting” – Project “Familiestraat”, Antwerpen, AG Vespa. 
 • Danda.be, 2006: “KMDA Antwerpen” – Project “Dierenasiel Antwerpen”, Antwerpen, KMDA.
 • A+ 207 aug-sept 2007: “Het hondenparadijs” – Project “Dierenasiel Antwerpen”, Antwerpen, KMDA.

Lezingen

 • Pecha Kucha #6’ - ‘Palimpsest’, lezing in het kader van het Festival van de Architectuur (DOK Gent): 24 sept 2019.
 • PULS architecten’ lecture for GASTHAUS 2019, at the RWTH Aachen University, Fakultät Architektur, Lehr- und Forschungsgebiet Raumgestaltung: 21 mei 2019.
 • ‘Kostuumatelier’, lezing in architectuur-café, georganiseerd door EHA en PHP: 20 apr 2015.
 • FORDAILYUSE’ lecture at the Nuremberg Institute of Technology (TH Nürnberg), in the lecture series „form & structure“: 15 apr 2015.
 • ‘De Drei Heeren’, lezing in BOZAR in het kader van de ‘NICHE’ reeks: 6 okt 2011 > youtube.
 • ‘Anautica Dieghemhof’: gastlezing van het project binnen het vak ontwerpmethodiek, thema inclusief ontwerpen KULeuven: 20 mrt 2011.
 • ‘Anautica Dieghemhof’: gastlezing van het project binnen het vak ontwerpmethodiek, thema inclusief ontwerpen KULeuven: 26 apr 2010.
 • PULS architecten’ gastlezing over voorstellingstechnieken Artesis Hogeschool departement ontwerpwetenschappen: feb 2009.
 • PULS architecten’ binnen de lezingenreeks van architectuurwijzer vzw te Hasselt: jan 2007.
 • PULS architecten’ binnen de lezingenreeks van het archistenforum, Hoger Architectuur instituut te Antwerpen: nov 2005.

Exposities

 • Composite Presence in Z33, gecureerd door Bovenbouw Architectuur: (02.10.2022 – 12.02.2023): Project ‘Veldkapel Muizen’
 • Les journees de ‘l architecture 2021 in het Bittler district van Rastatt (boven Rhijn regio – Duitsland): Project ‘Wulpen’.
 • Composite Presence in het Belgisch paviljoen op La Biennale di Venezia 2021, gecureerd door Bovenbouw Architectuur – “How will we live together”: (22.05.2021 – 21.11.2021): Project ‘Veldkapel Muizen’
 • D/a (22 sept 2019): Project Kostuumatelier (Rondleidingen dag van de architectuur).
 • “Dag van de architectuur” (11 okt 2015): Project ‘De hoge rielen’.
 • Bi-City Architecture and Urbanism Biennale of Shenzhen: “XX Models. Young Belgian Architecture”: (06.09.2013 – 28.02.2014): Project ‘De drei heeren’.
 • Maison de l’architecture et de la ville PACA te Marseille: “XX Models. Jeune Architecture Belge”: (17.05.2013 – 14.06.2013): Project ‘De drei heeren’.
 • BOZAR: “XX MODELS. Young Belgian Architecture”: (26.09.2012 – 25.11.2012): Project ‘De drei heeren’.
 • BOZAR in het kader van de ‘NICHE’ reeks: (10.2011): Project ‘De drei heeren’.
 • Tentoonstelling “BEST OF!” Provinciehuis Antwerpen: (09.2009)
 • Architectuurtentoonstelling in “Heilig Graf” te Turnhout: (02.2006)
 • “Mijn Huis Mijn Architect 2005”: Verbouwing en inrichting appartement te Antwerpen.
 • “Creative pool (interieur)architectuur”: Designcentrum ‘Winkelhaak’ te Antwerpen: (09.2004)
 • “Mijn Huis Mijn Architect 2004”: Verbouwing en inrichting stadswoning te Antwerpen.
 • “Mijn Huis Mijn Architect 2002”: Woonloft te Antwerpen.

Awards

 • Selectie Belgische Prijs voor Architectuur & Energie 2009 met:
  - Renovatie en uitbreiding Project “Dieghemhof”, Schilde, vzw Anautica – levenslang begeleid wonen andersvaliden.
  - Nieuwbouw invulproject – Project “Violetstraat”, Antwerpen, AG Vespa – 2 compacte, in mekaar gevlochten kwalitatieve stadswoningen.
 • Selectie ‘Belgian Building Awards 2007’ niet residentiële gebouwen: Project “Dierenasiel Antwerpen”, Antwerpen, KMDA.
 • AG VESPA behaalde de ‘architectuurprijs 2006 van de provincie Antwerpen’ en de prijs van ‘bouwheer 2007’ met hun grond en pandenbeleid waarvan onze projecten “Familiestraat” / “Violetstraat” / “De drei heeren” / “De Coninckplein” en “Falconplein” deel uitmaken.
 • 1ste prijs Antwerpen woonstad 2006 – verbouwing van een stadswoning: Project “Woning D-P”, Deurne.