Nieuwbouw kleinschalig sociaal woonproject
Bouwheer: OCMW Rijkevorsel
Bouwplaats: 2310 Rijkevorsel
Status: Opgeleverd
Vermelding: Wedstrijd
Credits: ©PULSarchitecten

Setting

Kleine, landelijke dorpskern, onder de kerktoren.

Programma

Nieuwbouw geschakelde laag-energie en ‘lage drempel woningen’.

Het lange, smalle perceel zit geprangd tussen een potsierlijke, 3 lagige projectontwikkeling aan z’n linkerzij en een bestaande dorpswoning rechts. 3 aanpasbare sociale woningen worden hier tussen geschoven. We benutten de volledige diepte van het perceel.

Omwille van de beschutte, verdoken opstelling en serene uittekening betrachten we een opvallende afwezigheid. Aan de straatzijde markeert een boom de ommuurde voorpatio waarachter woningen met tuin worden opgelijnd langsheen een binnensteeg…. Een gemetselde wal rondom het perceel gunt de bewoners de nodige rust en privacy van blikken uit de naastgelegen appartementen enerzijds. Anderzijds biedt een groendak diezelfde blikken uitzicht op een (dak)tuin ipv op roofing…

Beter een goede buur dan een verre vriend.