Drie nieuwbouwwoningen en een commerciële ruimte
Bouwheer: AG Vespa
Bouwplaats: 2060 Antwerpen
Status: Opgeleverd
Credits: ©Bart Gosselin en ©PULSarchitecten

AG Vespa stelt zich onder meer tot doel om via nieuwe woonprojecten, op strategisch aangekochte gronden en/of panden in uitgekozen buurten, nieuwe injecties te geven als aanzet tot verdere ontwikkeling van deze stadsdelen.

Een hoek… op een plein… in de stad. Op het snijpunt van 2 belangrijke invalswegen met perspectief op dit plein ligt onze site. De directe omgeving is sinds jaar en dag het meest exotische deel van Antwerpen, het epicentrum van de Afrikaanse gemeenschap, “Chinatown”… , kortom een energieke smeltkroes van culturen binnen een ietwat afgeleefde buurt.
Met de heraanleg van het De Coninckplein, het inplanten van de stadsbibliotheek in het voormalige “Permekecomplex” en diverse nieuwbouw (woon)projecten op en rond dit plein tracht de stad de (be)leefkwaliteit van deze buurt op te tillen. Hierbij dient het multiculturele karakter, de “fusion mix”, als beleidsuitgangspunt, te worden geaccentueerd.

Een overaanbod aan ‘vlakke’ appartementen in de buurt en het inperken van de gemeenschappelijke circulatie resulteert in 3 vertikaal opgevatte rijwoningen op een commerciële sokkel. Een brede, open traphal trekt het voetpad naar een 2de maaiveld en ontsluit hier de 3 woningen: 2 met overlangse gevels en een beknopte ‘stadstuin’, 1 ingesloten op de hoek met 2 zijgevels.

Het gabarit is klassiek, een verderzetting van de huizen aan het plein. Het wordt een ‘doorsnee’ gebouw met accenten uit het arsenaal van beproefd stedelijke ornamentiek. De raamopeningen volgen het strakke, vertikale ritme van de aanpalende 19e Eeuwse rijhuizen maar worden in subtiele variaties hertekend. Een baldakijn kijkt om de hoek en plooit met zwier de gevel. De pleingevel fronst bovenaan tot een breed uitkragende kroonlijst en vormt met een overlangse hap uit het dak een wijds, perspectiefterras bovenop de hoekwoning. De stompe straathoek vervaagt voor- en zijkant. Als een nieuwe bewoner van het plein heeft het zich ingepast maar toont tegelijk ongegeneerd z’n eigenheid.