Nieuwbouw appartementen
Bouwheer: AG Vespa
Bouwplaats: 2000 Antwerpen
Status: Opgeleverd
Vermelding: Masterplan Falconhoven - Rapp + Rapp
Credits: ©Bart Gosselin en ©PULSarchitecten

Dit project is onderdeel van het masterplan voor de toekomstige totaalontwikkeling van de site Zeemanshuis-Falconplein opgesteld door Rapp + Rapp architecten. Hun stadsplan gaat uit van het herstel van de historische ruimtelijke structuur van het bouwblok met ‘binnen-hoven’. Het hierop gebaseerde BPA laat, voor deze zone, een keuze uit 2 basismodellen zonder mogelijkheid van tussenoplossing:

Model 1. ‘volledig ontkoppeld wonen/werken’ aan Falconplein of Hof III
Model 2. ‘volledig overlangs wonen/werken’ aan Falconplein en Hof III

Binnen het ontkoppeld wonen is er centraal een groot volumeverlies door een verplichte 8 meter afstandsregel tussen de 2 pleinbebouwingen. Het ‘dwingt’ tot 4 vertikaal te organiseren rijwoningen met kleine footprint en beperkte planfunctionaliteit rond een gemeenschappelijk ‘hofke’. Van meet af aan tekenen er zich grote kwaliteitsverschillen af (inplanting, bezonning, volumetrie…) tussen de 4 units. Bijkomend wordt de (be)leefbaarheid van de woningen aan Hof III totaal afhankelijk van externe ontwikkelingen hier in de tijd. Het levert ons inzien een (op deze plek) weinig interessant woontype(vorm) met een uiterst kritieke economische haalbaarheid.

Bij het overlangse principe mag de volledige stedenbouwkundige enveloppe, volgens het BPA, worden dichtgebouwd. Dit geeft 3 flexibele plateau’s en één 1 dakduplex, allen geschikt voor woon- en/of werksituatie. Er is een gradueel kwaliteitsverschil tussen de units ifv hun hoogtepositie binnen het volume. Om dit te minimaliseren wordt gezocht naar het model met de meest interessante ‘uitsnit’ om (be)leefkwaliteit te ‘trekken’ tot op grondniveau ifv algehele kwalitatieve interne ontwikkeling onafhankelijk van mogelijke externe ontwikkelingen (optimale planeconomie en -dynamiek / zonnestand gerelateerd / maximaal mogelijk uit te bouwen aanpalend ‘buur’volume binnen het BPA: worst case scenario…).

De hieruit resulterende eindsculptuur wordt aangevuld met ‘compensaties’ en opties. Alle plateau’s worden getuned tot stadsateliers met eigen waardevolle specificaties.