Nieuwbouw rijwoning
Bouwheer: AG Vespa
Bouwplaats: 2020 Antwerpen
Status: Opgeleverd
Credits: ©PULSarchitecten

Een smal rijhuis met kleine voortuin en aangebouwd atelier wordt slooprijp beschouwd. Het ontpitten van het dichtgeslibde perceel levert een zuid gerichte tuin, net iets hoger gelegen dan het straatniveau. De hoge scheimuren van het bestaande pand worden behouden om de beperkte breedte van het perceel optimaal te kunnen benutten.

Met dit rijhuis in de Speerstraat, op het Kiel, nemen we een voorbeeld aan de moderne voorstedelijke rijwoning uit de jaren ‘50 en ’60, gekenmerkt door voorgevels met een abstract figuratieve compositie. Een gevel die de achterliggende planorganisatie verhult van de straat, en toch het contact ermee gericht versterkt via welgekozen incisies. Dit is mogelijk omwille van de achterliggende ruimtelijkheid: open achtergevel, daklichten, vides, doorzoneffecten.

Graag hadden we de betonnen opstap geplaatst over de volledige breedte van voorgevel en voortuin. Als een trapsokkel waar de woning lijkt te zijn op geplaatst en die ook het toetreden en betreden van de woning wil bevreemden (het verhult de positie van de voordeur)… de woning als uitgesproken object, ze valt op door het anders zijn… een vleug schwung en geheimzinnigheid in het straatbeeld.