Nieuwbouw van 50 sociale appartementen met ondergrondse parking
Bouwheer: B&R
Bouwplaats: 2050 Antwerpen
Status: Opgeleverd
Vermelding: CBO-procedure
Credits: ©MVanhoutteghem en ©PULSarchitecten

Voor deze site langsheen de Halewijnlaan en grenzend aan het ‘Reigersbos’ geldt een eenvoudig stedenbouwkundige enveloppe. De maximale resultante is een groot en log geëxtrudeerd volume parallel met de Halewijnlaan. Een opstelling die het contact tussen de straat en het achtergelegen bos volledig verbreekt en een slechts zeer eenzijdig gerichte opstelling van appartementen mogelijk maakt: de voorgevel aan de straat, de achtergevel gericht op het bos.

We stellen voor om dit plompe volume op te breken in twee kleinere entiteiten. Een kubus en een balk worden onderlinge geschrankt. Deze L-opstelling genereert een boeiende sequentie van plekken, afgetekende buitenruimtes voor, achter, tussen en langs deze volumes: voorplein, binnenstraat, binnenplaats… Het contact tussen de Halewijnlaan en het Reigersbos wordt gekaderd door de strategische opstelling van de twee volumes. De site wordt gericht doorwaadbaar gemaakt. Ze vormt een graduele overgang tussen bos en straat. Een aanzienlijk hoger aantal appartementen wordt nu mogelijk, een veelvoud aan types met meerdere orientaties en zichtlijnen. Ons voorstel krijgt de goedkeuring van de stadsdiensten, het zal in de toekomst gelden als stedenbouwkundig principe voor alle aanpalende percelen…

Alle gevels worden evenwaardig uitgetekend. Standaardisatie is de norm. Weloverwogen variaties in de repetitie van de drie raamtypes en prefab balkons, het toepassen van verschillende metselverbanden en de kleurkeuzes van de materialen geven subtiel spel. Alle raamopeningen en verdiepingslagen worden gekaderd tussen horizontale banden van vertikaal geschorst gevelmetselwerk. De tegenovermekaar liggende gevels van de bouwblokken komen telkens in wit gevelmetselwerk. Het accentueert de ruimte, het spanningveld tussen de twee volumes.